Nieuws - 28 juni 2001

Pas op voor landschapslezers

Pas op voor landschapslezers

Het Nederlandse landschap is net als kunst. Je moet er van leren houden. Als je ervan hebt leren houden, beleef je er ook meer plezier aan, zo bleek uit onderzoek onder leiding van dr. Freek Coeterier van Alterra naar de beleving van aardkundige waarden.

Kennis verheft dus. Ook het vlakke Nederlandse landschap. Dat de meeste mensen dit saai en vlak vinden, komt omdat ze landschapselementen als dekzandruggen, rivierduinen en Cope-ontginningen niet herkennen. Dat is net zoiets als de zonnebloemen van Vincent van Gogh afdoen als kindergeklieder, omdat je niet weet dat hij er de hele kunstgeschiedenis mee veranderde.

Kinderen moeten volgens de Alterra-onderzoekers dan ook les krijgen in landschap. Logisch. Zo kunnen ze er later beter van genieten.

Maar stel je voor dat het landschapslezen onverhoopt een succes wordt. In plaats van de mobieltelefonerende automobilisten die nu van links naar rechts over de weg slingeren, worden we dan van de sokken gereden door goed opgeleide landschapslezers die achter het stuur verrukt raken van een dekzandrug, een rivierduin of een Cope-ontginning. Pas op voor de landschapslezer! | M.W.