Nieuws - 1 februari 2007

Parasietenkliek

‘Als Napoleon een medezeggenschapsraad had gehad’, zegt Aalt Dijkhuizen, ‘dan was er nooit een Arc de Triomphe gekomen.’ Het gezicht van de leider der leiders staat op storm.
‘Kom kom’, zegt Kropff monter. ‘Als meneer Bonaparte goed had uitgelegd waarom dat gebouw belangrijk was, dan…’
‘Napoleon legde niet uit, hij handelde’, zegt Dijkhuizen ferm. ‘Als hij in Rusland op wintersport wilde, dan ging hij gewoon.’
‘Sindsdien hebben we geleerd hoe belangrijk communicatie is’, zegt Kropff.
‘Dat waren nog eens tijden’, verzucht Dijkhuizen. ‘Zeurpieten die zich met het beleid bemoeiden kregen de huzaren op hun dak. Ze vernamen uit de eerste hand waar de term huzarensalade vandaan komt. Maar in deze verschrikkelijke tijden subsidiëren we onze zeurpieten in de COR, de GV of hoe ze ook mogen heten. Ze verlummelen kostbare werktijd voor vijf miljoen per jaar. Heb je enig idee hoeveel uitmuntende topmanagers ik daarvan kan betalen?’
‘Uit het blote hoofd: 22’, zegt Tijs Breukink, de cijferwonderjongen van het Bestuurscentrum.
‘Opheffen, die parasietenkliek’, zegt Dijkhuizen.
‘Hola!’, roept Kropff. ‘De leden van ondernemingsraden en de studentenraad werken hard, ze sturen bij en zorgen voor draagvlak.’
‘Je zou misschien een paar organen kunnen opheffen’, denkt Breukink hardop.
‘En iedereen die erin zit ontslaan’, knikt Dijkhuizen.
‘Die organen opheffen kan volgens de wet alleen als de leden ermee akkoord gaan’, zegt Breukink. ‘Dan kun je beter niet gaan roepen dat je een huzarenfeestelijkheid gaat organiseren.’
‘Maar natuurlijk verdient iedereen die zich heeft ingespannen om mee te denken, ehm…’, probeert Dijkhuizen.
‘Respect’, helpt Kropff.
‘Vanzelfsprekend verdient iedereen in de OR en de huppelepup-raad veel respect’, zegt Dijkhuizen.
‘Als je het zo zegt gaan ze akkoord’, zegt Breukink.
‘En daarna zet ik ze op straat’, zegt Dijkhuizen.

Willem Koert