Nieuws - 4 september 2014

Paprika-plukrobot in actie

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen UR Glastuinbouw demonstreert vandaag een paprika-plukrobot in het Westland.


Ook geven Wageningse onderzoekers uitleg over het Europese onderzoeksproject Clever Robot for Crops. Binnen dat programma is de nieuwe robot ontwikkeld. Wageningen UR leverde het camera-registratiesysteem voor de robot, de technische universiteit in Munchen bouwde de robotarm en een Zweedse onderzoekpartner de software. Nu moeten de verschillende componenten nog beter worden afgestemd tot een vloeiende robot die alle paprika’s in de kas detecteert, vastpakt en afsnijdt, zegt projectleider Jan Bontsema van Wageningen UR Glastuinbouw. Daarom is vervolgonderzoek nodig om de robot praktijkrijp te maken. Wageningen UR ontwikkelde eerder plukrobots voor appels, komkommers en rozen, maar vooralsnog is geen van die robots op de markt gebracht. Voorlopig presteert het tuinbouwpersoneel beter dan de robot.


Kijk hoe de robot een paprika plukt.
Kijk hoe de robot een paprika plukt.