Nieuws - 18 april 2002

Panda

Panda

Wageningen UR verbindt zijn lot ten onrechte aan de Nederlandse boer. Dat vindt bioloog Pieter Vereijken. Hij ziet de Nederlandse boer, 'de panda van de Lage Landen', binnenkort verdwijnen. Alleen beschermingsmaatregelen houden de soort nu nog in stand. "Er komen steeds minder jonge boeren. De helft van de boeren is al ouder dan 55 en heeft geen opvolger. Als bioloog zeg ik: die populatie staat op uitsterven."

Geheel in tegenspraak met die trend ziet Vereijken dat Wageningse wetenschappers zich blijven opstellen als fans van de Nederlandse boer. "Het lijkt soms wel of Oranje speelt." Wageningen doet er in zijn ogen beter aan zijn lot te verbinden aan de consumenten in plaats van de producenten. Dus bijvoorbeeld niet langer onderzoeken hoe de aardappelboeren in de veenkoloni?n het hoofd boven water kunnen houden, maar kijken waar de Nederlandse consument het best zijn piepers vandaan kan halen. | K.V.

(zie ook pagina 11)