Nieuws - 6 juli 2016

Paling plant zich voort in Wageningen

tekst:
Rob Ramaker

Het is Wageningse onderzoekers gelukt paling zich in gevangenschap te laten voortplanten. Een stap op weg naar de (commerciële) teelt van deze vis.

Foto: Uwe Kils | Glasaal, in dit stadium volbrengt paling het laatste deel van de trek terug naar Europa.

In de natuur heeft paling een ingewikkelde levenscyclus. De vis wordt geslachtsrijp na een duizenden kilometers lange zwemtocht naar de Sargassozee, waar de dieren paren. Jonge aaltjes keren vervolgens  terug naar Europa om op te groeien. Sommige van die stappen kunnen wetenschappers nog steeds niet imiteren in het laboratorium.

Arjan Palstra, onderzoeker bij Livestock Research, is er met collega’s voor het eerst in Wageningen in geslaagd de vis zich voor te laten planten. Het team simuleerde de natuurlijke zwemtocht in een verduisterde zwemgoot afwisselend gevuld met zoet en zout water, en vulde dit aan met hormooninjecties. Uiteindelijk wil Palstra de hele levenscyclus van de paling (of aal) in gevangenschap voltooien. Op basis daarvan kan paling (commercieel) worden geteeld. Een goed alternatief voor de vangst die nu in delen van Nederland verboden is.

Ik vind vooral het perspectief voor de toekomst belangrijk
Arjan Palstra, onderzoeker bij Livestock research

Overigens is het niet de eerste keer dat wetenschappers palinglarven maken in het laboratorium. Toch is de stap belangrijk zegt Palstra omdat het laat zien dat zijn team snel vorderingen maakt. Afgelopen november lieten ze al zien dat ze paling ‘in de puberteit’ konden brengen. ‘Ik vind dan ook vooral het perspectief voor de toekomst belangrijk’, zegt Palstra. Samen met stichting DUPAN en het Ministerie van Economische Zaken doet hij een langdurige onderzoek naar de voortplanting van paling.

Ondertussen liggen er dus nog de nodige uitdagingen. Zo is het nog niemand gelukt de palinglarven te laten eten. In gevangenschap gaan deze na een tot drie weken dood. Ook wil Palstra de dieren graag op een natuurlijker manier geslachtsrijp laten worden en de hormooninjecties vervangen door natuurlijke triggers.