Nieuws - 2 november 2006

Paddestoelenonderzoek verliest banen

Bijna tweederde van het personeel van PPO Paddestoelen in Horst dreigt zijn baan te verliezen. Volgens een voorgenomen besluit van de Plant Sciences Group (PSG) zal slechts een klein deel van de medewerkers (5,5 fte) de geplande verhuizing naar Wageningen meemaken.

De plannen voor de inkrimping zijn in de afgelopen maand aan de betrokken medewerkers meegedeeld, bevestigt Erik Toussaint, woordvoerder van de Plant Sciences Group waar het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving onder valt. Sanering is volgens hem onvermijdelijk door de snel teruglopende omzet van het paddestoelenonderzoek. Daardoor dreigt PPO Paddestoelen dit jaar flink in de rode cijfers te duiken. De bouw van een nieuwe proefkwekerij voor paddestoelen, als onderdeel van het bestaande complex van het Plantaardig Proefcentrum Wageningen, gaat nog wel door, maar het gebouw wordt veel kleiner dan het huidige onderkomen in Horst.
Ko Hooijmans, voorzitter van de ZLTO-vakgroep Paddestoelen, zegt zich wel sterk te willen maken voor structurele financiering van het paddestoelenonderzoek. ‘We moeten echter realistisch zijn. We hebben gewoon minder te besteden. Als de sector had gefloreerd, waren we niet in deze positie beland.’ Hij hoopt snel met een breed gedragen plan voor onderzoeksfinanciering te komen, omdat de sector zich realiseert dat de voorgestelde onderzoekomvang een wel heel smalle basis is.
De ondernemingsraad van de Plant Sciences Group brengt binnenkort advies uit over het voorgenomen besluit. OR-voorzitter Chris Cuperus signaleert een wisselende stemming onder de betrokken medewerkers. ‘Een deel laat het gelaten over zich heenkomen, anderen zijn boos en strijdbaar. Wij zitten als OR in een lastig parket, omdat wij het gevoel hebben dat de directie nu wel erg diep wil snijden in het paddestoelenonderzoek. Terwijl we bij de vorige reorganisatie juist veel vraagtekens plaatsten bij de haalbaarheid van de ambities. Je kunt nu stellen dat die ambities niet zijn waargemaakt, maar dat ligt in ieder geval niet aan de medewerkers. Die hebben echt hun stinkende best gedaan.’