Nieuws - 12 april 2007

Paardenonderzoekers bundelen krachten

De onderdelen van Wageningen UR die zich bezig houden met paarden gaan meer samenwerken. Dat is besloten tijdens de workshop ‘samen meer paardenkracht’ van Equine Delta op 5 april.

Equine Delta werd twee jaar geleden opgericht om samenwerking op paardengebied te bewerkstelligen tussen hogeschool Van Hall Larenstein, Alterra en ASG. Tot nu toe bleef het bij kleinschalige samenwerkingsprojecten, maar dat wordt grootschaliger, verwacht Martine van Tilburg, VHL-docente en coördinator van Equine Delta. ‘We trekken het nu veel breder. Er was belangstelling vanuit allerlei hoeken van Wageningen UR, er blijkt op heel veel plekken binnen de universiteit en onderzoeksinstellingen iets gedaan te worden met paarden. Maar we weten nauwelijks van elkaar wat we doen.’
Naast kennismaken werden er ook concrete voorstellen gedaan, zoals studenten inzetten bij onderzoek, samenwerken bij subsidieaanvragen en intranet gebruiken om elkaar op de hoogte te houden van onderzoeken en projecten. Verder hoopt Van Tilburg door de krachtenbundeling beter om te kunnen gaan met de ‘moeilijke’ paardensector. ‘De sector is niet te vergelijken met andere veehouderijtakken, waar onderzoeksresultaten gedeeld worden. De paardenhouderij is veel commerciëler. Daar moet eerst vertrouwen gekweekt worden voor een onderzoek gestart wordt.’
Verder moet Wageningen UR voor de paardenwereld één gezicht naar buiten krijgen. Wat dat concreet betekent, kan Van Tilburg niet zeggen. ‘Dat is vooral een managementaangelegenheid. De managers die te gast waren, toonden wel interesse om hier iets mee te doen.’