Nieuws - 17 april 2008

PSF wil opleiding voor slimme student

De universiteit zou een speciaal honours programme in het leven moeten roepen voor studenten die zich vervelen in de collegebanken. Dat vindt de Progressieve Studenten Fraktie. De PSF heeft een nota met een plan voor zo’n opleiding aan de raad van bestuur van Wageningen UR gestuurd.

Sicco Stortelder van de PSF denkt aan een extra opleiding die slimme bachelorstudenten in de avonduren kunnen volgen. ‘Het gaat ons om de studenten die tijdens college denken: laten we nu echt eens beginnen. Die het gevoel hebben dat ze een universitaire student zijn op het hbo.’ Hij denkt dat drie tot vijf procent van de studenten slim en gemotiveerd genoeg is om deel te nemen aan het programma.
Om toegelaten te worden zouden studenten vooral moeten aantonen dat ze gemotiveerd zijn. Verder vindt de PSF dat studenten een minimumaantal studiepunten gehaald moeten hebben.
De beloning zou niet moeten bestaan uit studiepunten. Stortelder: ‘Wij denken aan een aanbevelingsbrief van de rector en een certificaat. Wij willen mikken op de meest gemotiveerde studenten die er echt voor willen gaan.’
De Technische Universiteit Eindhoven verzorgt al een opleiding voor uitblinkende studenten. Docenten en studenten zijn daar volgens Stortelder enthousiast over. ‘Docenten vinden het leuk dat ze ideeën kwijt kunnen waar in het reguliere onderwijs geen plaats voor is.’
De PSF stelt voor om het programma open te stellen voor studenten van alle opleidingen. Duur hoeft het volgens Stortelder niet te zijn voor de universiteit. De overheid wil dit soort opleidingen stimuleren, en daarom is er een potje waaruit de universiteit de helft van de kosten vergoed krijgt. ‘Hoe duur het wordt hangt er vanaf of docenten bereid zijn om in de avonduren gratis mee te werken. In Eindhoven was dat in ieder geval geen probleem.’
De studentenraad bespreekt het plan deze week met de raad van bestuur.