Nieuws - 7 maart 2002

PSF wil diepgang terug na verdwijnen vrijekeuzevakken

PSF wil diepgang terug na verdwijnen vrijekeuzevakken

Met de samenstelling van de huidige studieprogramma's zijn de vrijekeuzevakken komen te vervallen. De Progressieve Studenten Fractie (PSF) maakt zich zorgen over deze gang van zaken. Bart de Koning: "De vrije vakken geven verbreding en verdieping aan het onderwijs."

Elektronenmicroscopie is ??n van de vakken die niet meer in de nieuwe studiegids staat. Veel studenten biologie en plant- en gewaskunde volgden dit vak. Docent dr Jan van Lent: "We hebben het vak elektronenmicroscopie dit jaar niet meer gegeven. Met veel van die verdwenen vakken is het zo dat vanuit het college van bestuur wordt gezegd dat dit vak niet precies past in het onderwijsprofiel. Het is puur een kostenzaak. Elektronenmicroscopie is een kostbaar stukje onderwijs. De apparatuur is duur en op twaalf studenten heb je ??n docent en twee assistenten ter ondersteuning nodig."

Sommige Wageningse studenten zijn breed geori?nteerd. Anderen hebben zich gespecialiseerd binnen een nauw vakgebied. De Koning: "Met de breedheid zit het volgens ons wel goed. Studenten kunnen altijd basisvakken uit andere opleidingen kiezen. Over de diepgang maken wij ons zorgen. Naast de vakken die binnen de programma's worden gegeven, zijn er namelijk niet n?g specialistischere vakken voor ge?nteresseerden. Daarnaast zijn er vakken verloren gegaan waarin methodes worden behandeld die heel erg gekoppeld zijn aan een bepaalde discipline en dus ook een bepaalde diepgang brengen."

De PSF is van mening dat de universiteit zogeheten 'buiten curriculaire' vakken moet aanbieden. De fractie stelt een regeling voor waarbij aan iedere specialisatie van een bacheloropleiding minimaal vier studiepunten aan deze vakken worden gekoppeld. De Koning: "Die vakken hoeven niet noodzakelijkerwijs verdiepend te zijn in de richting van kennis, maar bijvoorbeeld ook in het zich eigen maken van unieke apparatuur of methoden. Hierbij denk ik aan elektronenmicroscopie, het kweken van cellijnen en het werken met genetisch gemodificeerde organismen. Dit is kennis die nu een achtergebleven gebied dreigt te worden." | M.Hk