Nieuws - 1 januari 1970

PSF vindt raad van bestuur 'dummies'

De Progressieve Studenten Fractie (PSF) heeft de raad van bestuur het boek 'Management for dummies' aangeboden tijdens de overlegvergadering van studenten en personeel afgelopen woensdag. De fractie vindt het gevoerde beleid bij grote projecten ver onder de maat. Speelman nam het boek in ontvangst, maar ging niet in op de kritiek.
De PSF polste een ‘professionele business coach’ over de manier waarop ze hun kritiek constructief konden brengen. Het resultaat is een A4-tje met daarop het waargenomen ‘gedrag’ (het beleid van de bestuurders), de effecten en het gevoel dat daarover bestaat binnen de organisatie.
Zo ervaren volgens de PSF veel werknemers de fusie van de universiteit met DLO nog steeds als een bedreiging en is de slechte informatievoorziening door de raad van bestuur daar debet aan. Het gevolg is dat de werkvloer niet achter de fusie staat. Ook bekritiseren ze de wijze waarop de bestuurders meer groepswerk in het onderwijs hebben bewerkstelligd.
Momenteel discussieert de medezeggenschap met de raad van bestuur over het nieuwe instellingsplan. Daarin zouden de betere beleidsplannen terug moeten komen. / JH