Nieuws - 1 januari 1970

PSF vindt informatie over nieuwe bachelors ontoereikend

PSF vindt informatie over nieuwe bachelors ontoereikend

PSF vindt informatie over nieuwe bachelors ontoereikend


Instemming nieuwe opleidingen laat op zich wachten

De Progressieve Studenten Fractie (PSF) vreest dat studentenraad en
personeelsvertegenwoordigers verenigd in de Gemeenschappelijke Vergadering
(GV) te weinig tijd krijgen om een besluit te kunnen nemen over de nieuwe
bacheloropleidingen. Volgens de PSF en andere leden van de GV zijn er te
veel vragen onbeantwoord om te kunnen instemmen met de opleidingen
Gezondheidswetenschappen, Communicatiewetenschappen en Economie en beleid,
die in september 2004 van start moeten gaan.

De opleidingen worden in april aan de GV voorgelegd ter instemming. Omdat
opleidingen tot vier maanden voor startdatum kunnen worden ingetrokken bij
het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs kan eventuele instemming
nog wachten tot januari 2004, volgens de PSF.
,,Zoals de informatie er nu ligt zullen we niet instemmen'', zegt Martine
Vos van de PSF. Ze vindt dat de plannen voor de opleidingen op dit moment
nog niet voldoen aan richtlijnen die de GV heeft opgesteld. De PSF ziet wel
mogelijkheden voor instemming, maar vindt dat langer de tijd moet worden
genomen om de opleidingen inhoudelijk goed in elkaar te zetten.
De PSF is ontevreden over het gebrek aan bèta-gamma-interactie in de
opleidingen, terwijl het college van bestuur had beloofd dat dit een plaats
zou krijgen. Vos: ,,We willen ook de Wageningse thema's duidelijker zien
terugkomen.''
En het college van bestuur moet volgens de PSF met duidelijker bewijzen
komen dat de opleidingen echt studenten zullen trekken en dat deze uit een
nieuwe doelgroep komen. Vos: ,,We zijn bang dat we met de opleidingen gaan
vissen uit de eigen vijver.''
Vos vindt verder dat ook andere studenten duidelijk profijt moeten hebben
van de opleidingen. ,,We willen dat er meerwaarde voor Wageningen
Universiteit zit in het verbreden van het opleidingsaanbod.''
Ook studentenraadsfractie Veste, de Christen Studenten Fractie (CSF) en
andere leden van de GV hebben nog vragen. Volgens Marlies van Leeuwen van
de CSF is het onwaarschijnlijk dat haar fractie instemt met de opleiding
Gezondheidswetenschappen. Over de andere twee opleidingen heeft de CSF nog
geen duidelijk standpunt, voornamelijk door een gebrek aan informatie.
Stefan de Graaf, personeelslid van de GV, deelt de mening van de PSF dat de
GV nog geen bruikbare informatie heeft en dat instemming wellicht beter kan
worden uitgesteld. De Graaf: ,,Persoonlijk vind ik het wel erg lang duren
voordat er überhaupt iets komt. Als er nu geen stukken komen neig ik ertoe
niet in te stemmen.
Personeelslid Evelien Verbij vindt dat moet worden afgewacht wat de
resultaten van het kwalitatief marktonderzoek naar de opleidingen zijn. Ook
voor haar is er nu nog te veel onduidelijk, bijvoorbeeld of de opleidingen
wel studenten gaan trekken. ,,Het is leuk om nieuwe opleidingen te
beginnen, maar studenten moeten het wel interessant vinden. Ik weet niet of
wij de juiste universiteit zijn voor dit soort opleidingen.''
Volgens dr Aad van Tilburg, voorzitter van de taakgroep voor de nieuwe
opleidingen, is het traject van besluitvorming en instemming al uitgesteld
omdat eerst de resultaten van het marktonderzoek bekend moeten zijn. Op 24
februari worden alle resultaten van dat onderzoek gepresenteerd aan het
college van bestuur. Van Tilburg: ,,Het enige wat ik nu weet is dat de
opleidingen volgens het onderzoek redelijk goed vallen.'' |
L.M.