Nieuws - 1 januari 1970

PSF en WSO willen positie studentenraad verbeteren

PSF en WSO willen positie studentenraad verbeteren

PSF en WSO willen positie studentenraad verbeteren


De Progressieve Studenten Fractie en de Wageningse Studenten Organisatie
hebben dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de studenteninspraak. Het jaar
begon met de presentatie van een handboek over de wet die de
bestuursstructuur op de universiteit regelt.
De ‘MUB Master’ is uitgebracht door de Landelijke Studentenvakbond. De PSF
is blij met het naslagwerk. ,,Het gaat ons helpen meer te halen uit de
rechten die we volgens de MUB hebben’’, aldus fractielid Babs
Jasper.,,Belangrijk is vooral dat we zorgen dat bestuurders niet meer om
ons heen kunnen. We moeten een paar speerpunten kiezen, zelf met
initiatieven komen en bij de behandeling van de begroting zorgen dat ze ons
laten zien wat er bijvoorbeeld in staat over zaken die wij belangrijk
vinden zoals de internationalisering van het onderwijs. De studentenraad
verkeert in een achtergestelde positie en daar gaan we nu aan werken’’,
aldus Jasper. Het boekje is verkrijgbaar bij de WSO. | Y.d.H.