Nieuws - 16 april 2009

PROMOTIEREGLEMENT

Jammer. Het nieuwe promotiereglement van Wageningen Universiteit is op 15 maart van kracht geworden. Natuurlijk dient een reglement nu en dan herzien te worden. Evenwel viel mij het volgende aspect op: de taalvoering is beperkt. Alleen in het Nederlands of in het Engels kan er gepromoveerd worden.
Hiermee geven we aan dat we het als universiteit - ondanks het nastreven van internationaliteit - niet meer kunnen opbrengen Franse teksten te beoordelen en een promotieprocedure eventueel in het Frans te houden. De kennis van het Frans gaat nog steeds achteruit. Ik pleit niet voor Spaans en andere wereldtalen. Maar ik ben verbonden aan een leerstoelgroep die veel samenwerkt met francofoon Afrika, en ik vind het droevig om Frans officieel af te schaffen, al klinkt dat zo ietwat gechargeerd.