Nieuws - 12 september 2002

PRI verliest geding

PRI verliest kort geding

Het in Delft gevestigde remote sensing-bedrijf EARS mag de door Plant Research International gedeponeerde merknaam MLHD gebruiken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag deze zomer beslist in een kort geding dat was aangespannen door het Wageningse instituut.

MLHD staat voor Minimale Letale Herbicide Dosis, een methode om het herbicidengebruik te verminderen. De methode is door Plant Research International ontwikkeld op basis van een door EARS in 1992 ontwikkelde fotosynthesemeter. Hiermee kan het afsterven van onkruid en het effect van herbiciden op de fotosyntheseprocessen van het gewas gemeten worden. Zo kan een teler de effecten van onkruidbestrijding beoordelen en de dosering optimaliseren.

Plant Research International deponeerde MLHD in 1999 als merknaam. De rechter oordeelde echter dat MLHD in de branche de gangbare aanduiding is voor de doseringsmethode en daarom geen merknaam kan zijn.

De door Plant Research International ontwikkelde MLHD-technologie won in 2000 de Wageningen Innovatie Award in de categorie 'Gewasbescherming'. Dr Corne Kempenaar van Plant Research International zegt vooral spijt te hebben van de kosten die hij indertijd heeft gemaakt voor het deponeren van de naam. | G.v.M.