Nieuws - 1 januari 1970

PRI mag zonnewarmtekas uitwerken

De onderzoeksgroep Greenhouse technology van Plant Research International is een van de tien uitverkorenen die hun voorstel voor een energieproducerende kas mogen uitwerken. Het voorstel van de Wageningers voor een zonnewarmtekas eindigde op de tweede plaats in de uitgeschreven ontwerpwedstrijd.

Een beoordelingscommissie onder leiding van oud-premier Ruud Lubbers heeft op dinsdag 16 mei de tien beste inzendingen geselecteerd, die een voorontwerp voor een energieproducerende kas mogen maken. Alleen het voorstel van installatieadviesbureau Climeco Engineering en Maurice Kassenbouwers kreeg in het juryrapport een nog iets hogere score dan dat van PRI.
De ontwerpwedstrijd is uitgeschreven door de Stuurgroep Kas als Energiebron, een initiatief van het InnovatieNetwerk. In totaal zijn 42 voorstellen ingezonden, waarin meerdere onderdelen van Wageningen UR participeerden. Projectleider dr. Sjaak Bakker van PRI is er verheugd over dat het ingediende voorstel voor de zonnewarmtekas (ZoWaKas) zo hoog is geëindigd. ‘Het weerspiegelt de voortrekkersrol die wij spelen bij de ontwikkeling van dit soort kasconcepten.’ Zo is de onderzoeksgroep nauw betrokken bij de energieleverende kas die volgende week in het Gelderse Bergerden wordt geopend.
Net als de overige tien winnaars krijgt PRI nu maximaal 45.000 euro om het voorstel uit te werken tot een voorontwerp, dat uiterlijk op 1 oktober moet worden ingediend. Bij de uitwerking worden ook ideeën uit andere - niet gehonoreerde - voorstellen betrokken. Volgens de beoordelingscommissie moet juist een combinatie van ideeën en technieken uit de verschillende projecten leiden tot dé energieproducerende kas.
De winnaars van deze tweede fase krijgen 200.000 euro om hun idee op demonstratieschaal te realiseren. Hiervoor zal een speciaal democentrum komen, dat mogelijk bij de nieuwbouw van PPO Glastuinbouw in Bleiswijk wordt gerealiseerd. / GvM