Nieuws - 12 augustus 2010

PPO test dubbel glas in kasteelt

Met dubbel glas kunnen tuinders veel energie besparen, zonder dat de opbrengst vermindert. Deze aanname test Wageningen UR Glastuinbouw momenteel uit in een nieuwe kas in Bleiswijk.

beglazen_6.jpg
Gebruik van dubbel glas in de tuinbouw is dertig jaar geleden bij de eerste energiecrisis ook al eens uitgetest, zegt onderzoeker Eric Poot. Het dubbel glas van toen liet echter te weinig licht door, waardoor de opbrengst verslechterde. Er is nu een nieuw type dubbel glas ontwikkeld met een goede lichttransmissie. Volgens het kassimulatiemodel van WUR Glastuinbouw kan het dubbel glas leiden tot een energiebesparing van 12 kuub gas per vierkante meter.
Poot’s collega Frank Kempkes test het dubbel glas uit in de Venlow Energy kas, een demokas van 500 vierkante meter met komkommers in Bleiswijk. Daar wordt ook het ‘nieuwe telen’ toegepast. Dit nieuwe telen past een nieuw ventilatiesysteem toe, in plaats van open ramen. Daardoor daalt het energieverbruik nog eens met veertien kuub gas per vierkante meter, aldus het simulatiemodel van WUR Glastuinbouw. Daardoor kan het energiegebruik dalen tot 16 kuub gas per vierkante meter, waar in de praktijk nog rond de 40 kuub wordt gebruikt. Kempkes gaat nu uittesten of dat in de praktijk ook zo is.
 
Elektriciteit
Of dubbel glas gaat renderen in de kasteelt, zal afhangen van de elektriciteitsprijzen. Veel tuinders hebben een warmtekrachtkoppeling (wkk) op hun bedrijf, waarvan ze de elektriciteit aan het net verkopen en de warmte zelf houden voor de kasteelt. Zolang de elektriciteitsprijs relatief hoog is ten opzichte van de gasprijs, loont energiebesparing minder voor de tuinder, legt Poot uit. Bij een gunstiger prijsverhouding tussen stroom en gas heeft dubbel glas echter een terugverdientijd van vijf a zes jaar, verwacht hij.
Het onderzoek maakt deel uit van het programma Kas als Energiebron, gefinancierd door het ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw.