Nieuws - 28 november 2002

PPO ontwikkelt snelle en goedkope detectiemethode tulpenvirus

PPO ontwikkelt snelle en goedkope detectiemethode tulpenvirus

De sector Bollen van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO Bollen) heeft een nieuwe toets ontwikkeld om het tulpengrijsvirus aan te tonen. De toets kan de tijdrovende en kostbare bepaling met de elektronenmicroscoop vervangen en is daarmee ook toepasbaar door keuringsdiensten. Bovendien wordt het nu mogelijk meer onderzoek te doen naar de verspreidingswijze van dit virus.

Het tulpengrijsvirus komt in beperkte mate voor in tulpen en veroorzaakt ovale kringvlekken of een vaag moza?ek. Er is maar weinig over bekend. "Zover we nu weten beperkt de ziekte zich tot tulpen. De ziekte treedt nog niet zo veel op, maar bij telers die er last van hebben is sprake van een hardnekkig probleem", aldus viroloog ir Toon Derks van PPO Bollen.

Het virus was tot nu toe alleen met een elektronenmicroscoop te identificeren, wat een specialistische, tijdrovende en kostbare aangelegenheid is. Bovendien beschikken keuringsdiensten niet over dergelijke kostbare apparatuur.

De door PPO ontwikkelde toets is gebaseerd op de zogenaamde PCR-techniek. Via de polymerase chain reaction kunnen snel kopie?n gemaakt worden van een stukje DNA uit een monster, waardoor snel de identiteit van het betrokken virus kan worden vastgesteld.

PPO heeft in een pilotproject de nieuw ontwikkelde PCR-toets vergeleken met de oude, elektronenmicroscopische methode. In 2003 zal de vergelijking van de twee methoden worden herhaald in samenwerking met de Bloembollenkeuringsdienst (BKD). De BKD doet op die manier ervaring op met de nieuwe toets, waardoor die straks snel kan worden aangepast voor toetsingen op praktijkschaal.

De nieuwe toets biedt ook mogelijkheden meer onderzoek te doen naar de verspreidingswijze van het virus. "We zijn vooral op zoek naar de manier waarop het virus zich verspreidt. We gingen er eigenlijk van uit dat het virus zich via de grond verspreidt, maar op basis van de verwantschap van het virus zou je ook kunnen denken aan een bovengrondse verspreiding via bladluizen. In de komende tijd gaan we uitzoeken of het virus zich bovengronds of ondergronds verspreid", aldus Derks. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. | G.v.M.