Nieuws - 22 november 2010

PPO leert Bleker telen zonder grond

Projectleider Henk van Reuler gaf op 18 november uitleg aan staatssecretaris Henk Bleker over het project ‘Teelt de grond uit’ van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

ppo_bleker_6900FredGeers.jpg
PPO presenteerde dit project tijdens het jaarsymposium van de Limburgse land- en tuinbouwbond LLTB in Roermond.
In het programma ‘Teelt de grond uit’ zoeken PPO-onderzoekers van Wageningen UR in Randwijk naar manieren om groente, bollen, fruit, bloemen en bomen buiten de grond te gaan telen. Dit moet leiden tot teeltsystemen die milieuvoordeel koppelen aan een goede opbrengst. Aanleiding voor het programma zijn de strenge milieuregels in de Kaderrichtlijn water en de Nitraatrichtlijn voor de Nederlandse tuinders. Op een aantal bodemsoorten is het vrijwel onmogelijk om aan de steeds strengere richtlijnen te blijven voldoen.