Nieuws - 8 januari 2009

POSITIEF ADVIES VWA-LABS

De kans is groot dat RIKILT laboratoriumtaken overneemt van de Voedsel- en Warenautoriteit. Het eerste deel van een haalbaarheidsstudie leverde een positief advies op.

De overname van laboratoriumtaken levert geen juridisch en personele problemen op. Wel financiële, want RIKILT is btw-plichtig en VWA niet. Als RIKILT straks btw in rekening brengt bij de VWA, zijn opdrachtgevers – de ministeries van LNV en VWS – duurder uit. Nu wordt onderzocht of het ministerie van Financiën de lastenverzwaring kan compenseren.
De VWA in Den Haag waakt over de veiligheid van voedsel, consumentenproducten en de gezondheid van dieren. Ze beschikt over zes laboratoria met 210 medewerkers. Daarvan verhuizen er 180 op zijn vroegst in 2010 naar Wageningen. De inspectietaken blijven bij de VWA.