Nieuws - 23 april 2009

PLEIDOOI VOOR HERGEBRUIK VAN FOSFOR

De afvalwaterzuivering moet fosfor gaan recyclen, want de fosforvoorraden raken uitgeput. Dat stelt de Wageningse milieueconoom dr. Hans-Peter Weikard in het aprilnummer van Ecological Economics.
Fosfor wordt gewonnen in mijnen, maar de wereldvoorraad ervan raakt uitgeput. Het is een essentiële meststof voor de moderne landbouw, en wordt vooral gewonnen voor de productie van kunstmest. De westerse landbouw gebruikt een overdadige hoeveelheid fosfor, die als fosfaat in de bodem terechtkomt, en in het afvalwater aan het einde van de voedselketen. Ook in ontwikkelingslanden neemt het gebruik van fosfor toe, als gevolg van de modernisering van de landbouw en de groeiende vraag naar voedsel.
Weikard ontwikkelde met milieutechnologe Demet Seyhan een economisch model van de huidige internationale kunstmestmarkt, waarbij de meeste bodems van ontwikkelde landen met fosfaat verzadigd zijn en de bodems in ontwikkelingslanden een tekort aan fosfaat hebben. Via verschillende scenario’s gingen ze na welke aanpak de wereldwijde beschikbaarheid van fosfor voor de landbouw het langst veiligstelt. Recycling van fosfor in ontwikkelde landen die over afvalwaterreiniging beschikken, kwam daarbij als beste optie uit de bus.
Of recycling van fosfor technologisch en economisch haalbaar is, weet Weikard nog niet. ‘Afvalwater en bagger kunnen verontreinigd zijn met zware metalen, zodat er wellicht een technologisch probleem is om schone fosfor terug te winnen. Bovendien is onduidelijk hoe je de recycling economisch haalbaar kunt maken. Maar in het licht van de lange termijn is de beschikbaarheid van fosfor een belangrijk onderwerp, waaraan de milieueconomen nog weinig aandacht besteden.’ Weikard wil graag een vervolgproject met Wageningse agronomen en bodem- en milieukundigen om de mogelijkheden van recycling verder te verkennen.