Nieuws - 26 februari 2009

PLATVIS NOORDZEE KANKERVRIJ

nieuws_2959.jpg
Vrijwel geen enkele bot of schar in de Noordzee heeft nog leverkanker. Twee decennia terug had nog veertig procent van de platvissen die aandoening. De verbetering laat zien dat de Noordzee schoner is geworden. Dat stellen onderzoekers van Deltares, Imares en Rijkswaterstaat in een artikel in Environmental Science & Technology.
Bot en schar worden al tientallen jaren nauwlettend in de gaten gehouden. De gezondheid van de vissen is een aanwijzing voor de ecologische toestand van de Noordzee. Aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw hadden twee op de vijf volwassen botten uit de kustwateren leverkanker. Maar sinds halverwege de jaren negentig is dat percentage tot bijna nul gedaald. Ook het aantal huidzweren en wratten is sterk afgenomen. Min of meer hetzelfde patroon is te zien bij de schar, die wat verder uit de kust leeft.
De schonere Noordzee is volgens de onderzoekers de belangrijkste verklaring. Er wordt veel minder fosfor en stikstof geloosd. Datzelfde geldt ook voor zware metalen als cadmium, kwik en lood, en voor organische verontreiniging met bijvoorbeeld PCB’s. De gehaltes aan cadmium en PCB zijn plaatselijk meer dan zeventig procent gedaald. Dat beeld is ook terug te vinden in de onderzochte vissen.
Overigens bevat de zee nog steeds veel cadmium, PCB’s en PAK’s. Maar platvissen worden daar niet meer ziek van.