Nieuws - 22 januari 2009

PLANT GEEFT METHAAN DOOR

Planten maken geen methaan, ze geven het alleen maar door. Met die simpele verklaring heeft een Brits onderzoeksteam in één klap een einde gemaakt aan de discussie over de vermeende bijdrage van planten aan het broeikaseffect. En het gelijk van Wageninger Tom Dueck bewezen.

Planten dragen bij aan de opwarming van de aarde door methaan te produceren, beweerden Duitse plantenwetenschappers in 2006 in Nature. De ontdekking haalde alle kranten, want als zelfs planten en bomen al slecht zijn voor het milieu… Anderen stortten zich meteen op het fenomeen. Onder hen dr. Tom Dueck van Plant Research International. En Dueck vond niks, precies zoals ie had gedacht.
De kwestie bleef echter sudderen. Sommige onderzoekers vonden wel iets, anderen weer niet. Maar nu is het pleit beslecht. In Proceedings of the Royal Society B tonen de Britten definitief aan dat planten onder gewone omstandigheden geen methaan maken. Ze beschikken daarvoor niet over de juiste enzymen. Er komt wel methaan vrij, maar dat is geen productie. Planten nemen methaan op uit de bodem en geven die af via de bladeren. Een kind kan de was doen.
‘Een heel waardevolle aanvulling’, reageert Dueck. ‘Heel logisch ook. Wij waren met zijn allen zo gefixeerd op de productie door planten, dat we er niet bij hebben stilgestaan dat er een heel andere verklaring is voor dat methaan. Dat heeft niemand gezien. Zo gaat dat wel vaker in de wetenschap.’ Overigens krijgen de Duitsers wel een beetje gelijk. Onder extreme omstandigheden kan een plant methaan aanmaken, zeggen ook de Britten. ‘Bij temperaturen boven de zestig graden Celsius en onder invloed van UV-straling kan uit sommige plantenbestanddelen methaan vrijkomen’ legt Dueck uit. ‘Maar in de echte wereld komen die hoge temperaturen in planten niet voor.’
De plant als doorgeefluik is volgens Dueck ook een interessante verklaring voor de grote hoeveelheden methaan die boven sommige delen van het tropisch regenwoud wordt aangetroffen. Dat methaan komt gewoon uit het grondwater. ‘Dat zou wel eens hét antwoord kunnen zijn, al weten we niet precies hoeveel van de methaanwolken daarmee verklaard kunnen worden. Die stap is nu nog niet gemaakt. Maar je kunt erop wachten dat iemand binnenkort een schatting maakt van dit effect. Nee, ik niet. Daar moet je een atmosfeerdeskundige voor zijn.’ Dueck heeft meer verstand van planten.