Nieuws - 1 januari 1970

PGO grondig herzien

Wageningen Universiteit gaat haar probleemgestuurd onderwijs (PGO) grondig herzien. Momenteel vallen zo'n beetje alle vormen van groepswerk onder deze noemer. Herinvoering naar Maastrichts voorbeeld moet ervoor zorgen dat de oorspronkelijke bedoelingen van PGO weer terugkomen in het onderwijs.

'Als we doorgaan met PGO, dan moeten we het op de juiste manier doen. Nu hebben sommige mensen hun eigen PGO uitgevonden. Dat werkt niet. We moeten weer terug naar Maastricht om te leren hoe het moet.' Met deze woorden reageerde rector Bert Speelman op de roep vanuit de studentenraad om wat te doen aan de problemen rondom probleemgestuurd onderwijs.
Voor de zomer presenteerde studentenraadsfractie PSF het rapport van hun eerder gehouden PGO-enquĂȘte. Daaruit bleek dat veel studenten slecht te spreken zijn over het probleemgestuurd onderwijs aan Wageningen Universiteit. De doelstellingen zijn niet duidelijk en het groepswerk pakt niet goed uit. De studentenraad wijt dit aan het onduidelijke beleid tijdens de invoering en het woud aan varianten dat daardoor is ontstaan.
Waar Speelman eerder de beschuldigende vinger uitstak naar de leerstoelgroepen, die het uiteindelijke onderwijs verzorgen, erkende hij dinsdag tijdens de vergadering met de studentenraad dat de problemen op centraal niveau moeten worden aangepakt. Hij stelde daarop voor binnenkort met een delegatie van studenten en docenten naar Maastricht te gaan om van de mensen daar te leren. De Universiteit Maastricht staat bekend om haar grote aandeel PGO in het onderwijs, en om de goede resultaten die daarmee behaald worden. De ervaringen uit Maastricht wil Speelman vervolgens laten overdragen op de betrokken docenten die ze in hun onderwijs moeten brengen. Op deze manier wil Speelman tot een 'herinvoering van PGO in Wageningen' komen.
Speelman zegde tevens toe dat wordt bijgehouden hoeveel tijd docenten werkelijk kwijt zijn aan de begeleiding van PGO-werk. Nu geeft nog 59 procent van de docenten aan dat hen de tijd ontbreekt om PGO goed in te voeren. Op termijn zou dit kunnen leiden tot aanpassing van de vergoeding die leerstoelgroepen krijgen voor het verzorgen van PGO. / JH