Nieuws - 17 oktober 2019

‘P-waarde moet niet allesbepalend zijn’

tekst:
Coretta Jongeling

Promovendus Jeroen Berg had geluk, dacht hij. Hij ontdekte al aan het begin van zijn onderzoek een cruciaal gen in komkommers. Helaas bleek het resultaat bij herhaling niet meer significant. Vandaar zijn stelling:

Promovendi moeten bij hun proefschrift een handvol stellingen voegen. In deze rubriek leggen ze uit hoe ze tot hun prikkelendste stelling gekomen zijn. Deze keer Jeroen Berg, die op 11 oktober promoveerde op zijn onderzoek naar resistentie tegen meeldauw bij komkommers.

Stelling: The term statistical significance, which is based on an arbitrarily chosen p-value threshold, should be banned from science.’


‘De kans is altijd aanwezig dat je iets ontdekt wat eigenlijk op toeval berust. Als wetenschappers hebben we afgesproken dat die kans vijf procent mag zijn, vandaar de p-waarde van 0,05. Dat betekent dat één op de twintig conclusies in een onderzoek eigenlijk niet waar zijn. Ik vind dat nogal een willekeurige grens. Wat is het verschil tussen een p-waarde van 0.049 en 0.051?

Het is natuurlijk een beetje hypocriet, want zelf heb ik in ieder hoofdstuk van mijn proefschrift een stuk of twintig keer staan: “p is zo groot, dus dit is significant”. Je kunt het ook niet weglaten, want dan krijg je de reviewers over je heen. Het zit ingebakken in het systeem.

Er is een tijdschrift, Basic and applied social psychology, dat helemaal is afgestapt van p-waardes. Dat vind ik wel heel ver gaan. Ik vind het prima dat je die p-waarde noemt, maar je moet er niet zoveel aan ophangen. Het is belangrijker om te kijken naar de betekenis van het effect dat je gemeten hebt. Het gen waar ik onderzoek naar deed, bleek wel van belang te zijn, maar niet zoals ik in eerste instantie dacht.

Het is belangrijker om te kijken naar de betekenis van je resultaat

Onderzoekers zouden veel vaker hun eigen data moeten controleren, en proberen onderzoeken te reproduceren. Maar dat kost tijd en geld en van beide dingen heb je altijd te weinig, helaas.’