Nieuws - 18 april 2002

Overwinterende vogels vinden luwte in IJburg

Overwinterende vogels vinden luwte in IJburg

De luwe plekken die ontstaan bij de aanleg van de tweede fase van de Amsterdamse woonwijk IJburg biedt overwinterende vogels veel ruimte om te rusten. Maar recre?rende IJburgenaren kunnen de vogels verstoren, en de kuifeend zal er geen driehoeksmosselen meer vinden. Dat concluderen ornitholoog drs Hans Schekkerman en wetlandecoloog dr Albert Beintema na hun onderzoek naar het voldoen van de nieuwe woonwijk aan de eisen die de Europese Vogelrichtlijn stelt.

Of er in de winter veel recreanten zullen zijn is moeilijk te bepalen, vindt Beintema. Er zijn echter maatregelen te bedenken die verstoring van de vogels door recreatie verminderen, zoals het aanleggen van dammen waarachter de vogels kunnen schuilen.

Een ander pijnpunt bij de aanleg van IJburg is dat het aantal driehoeksmosselen zal afnemen. Die mossel is het enige voedsel voor de kuifeend, en wordt ook gegeten door andere duikeenden, vertelt Beintema. "Kuifeenden hebben een stevige bodem nodig, en bij IJburg is de bodem slap. Compensatie kan worden gevonden door stukken stevige bodem elders te construeren."

Het rapport dat Schekkerman en Beintema schreven is een van de velen uit een stroom van publicaties waarin Europese natuurwetgeving wordt getoetst. "Het is zoals vaak geen duidelijk ja of nee", stelt Beintema. Hij is onzeker of er iets met het rapport wordt gedaan, maar hij vindt wel dat de stroom rapporten heeft bijgedragen aan bewustwording van het feit dat mensen rekening moeten houden met natuur bij bijvoorbeeld het bouwen van een woonwijk. Beter is om vooraf al rekening te houden met ecologische randvoorwaarden, vindt hij. | M.W.