Nieuws - 1 januari 1970

Overtredingen van netwerkregels

Twee medewerkers van Wageningen UR hebben een berisping gekregen voor het overtreden van het netwerkreglement. Dat meldde de afdeling ICT vorige week op de bestuurspagina in Wb.

Wat was er aan de hand, ICT security manager Jaap Booij?
‘Begin dit jaar werden we kort achter elkaar geconfronteerd met een paar overtredingen. We wilden medewerkers en studenten daarom nogmaals wijzen op het netwerkreglement. Gemiddeld hebben we maar een paar keer per jaar te maken met een serieuze overtreding van het reglement. Je moet daarbij denken aan medewerkers die bijvoorbeeld iets teveel tijd besteden aan het bekijken van natuurschoon. Porno dus. Ook krijgen we wel eens klachten over het illegaal verspreiden van muziek en films, met name in de studentenflats.’

Wat houdt het netwerkreglement in?
‘Het uitgangspunt is dat je alles mag doen wat je met een gerust hart kunnen laten zien aan je buurman of buurvrouw. Je mag in de tijd van de baas best een restaurant bespreken of een reis bekijken. Maar het werk moet er niet onder lijden. Van buiten hebben we het netwerk goed afgeschermd, maar van binnen staat in principe de hele wereld open. Mensen moeten daar zelf hun verantwoordelijkheid in nemen.’

Wat gebeurt er na een overtreding?
‘Afhankelijk van het soort overtreding melden wij het bij de betreffende afdeling personeelszaken en de direct leidinggevende. Die kunnen dan gepaste actie ondernemen. Als het om strafbare zaken gaat, zoals bijvoorbeeld een gehackte computer of kinderporno, dan laten wij de zaak over aan Justitie. Wij verlenen dan onze medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal.’

Sporen jullie misbruik actief op?
‘Ja, maar wij kijken alleen naar de hoeveelheid netwerkverkeer en niet het soort verkeer. Wij hebben apparatuur die dat signaleert. Ontstaat er plotseling een grote stroom, dan weten wij dat er iets mis is. Wel kijken we af en toe naar de best bezochte websites. Naast de bekende wetenschappelijke bronnen staat in de top tien ook vaak een site met fietsroutes en dergelijke. Er wordt kennelijk bijzonder veel gefietst door medewerkers van Wageningen UR.’ / JH