Nieuws - 1 januari 1970

Overschot biologisch varkensvlees door te groot optimisme

De biologische varkenshouderij wordt de komende jaren gesaneerd, mede op kosten van supermarkten. Er zijn te veel biologische varkenshouders omdat het optimisme over de toekomstige afzet de afgelopen jaren te hoog gestemd was.

Toch zijn de Nederlanders de afgelopen anderhalf jaar twee keer zoveel biologisch varkensvlees gaan eten. Dat zegt LEI-onderzoeker ing. Robert Hoste, die vorige week de crisis van de biologische varkenshouders toelichtte in een televisieprogramma van TV Gelderland. Hoste is nauw betrokken bij de sector als onderzoeker van de productiekosten van biologisch varkensvlees waarop de prijs die boeren krijgen mede gebaseerd is, maar ook als adviseur in de onderhandeling over die prijs.
Boeren hebben de afgelopen jaren meerjarige contracten gesloten met biologische slachterij De Groene Weg, een dochter van Dumeco. Ook supermarkten als Albert Heijn en Plus hebben daarbij langdurige afzetgaranties gegeven. Allen waren te positief over de toekomstige afzet. Ook de overheid gaf royaal subsidies. Nu zijn er te veel biologische varkensboeren en wordt er te veel vlees geproduceerd. Er worden 650 biologische varkens verkocht per week. Het aantal dat geproduceerd wordt ligt daar ruim boven. Dat overschot wordt nu verkocht als gewoon varkensvlees. Boeren, slachter en supermarkten verdelen onderling het verlies door het prijsverschil. De boeren was immers een afzetgarantie gegeven, alleen de prijs bleef onderhandelbaar. Een aantal boeren zal in de toekomst moeten stoppen en wordt uitgekocht door slachter en supermarkten. | J.T.