Nieuws - 23 augustus 2019

‘Overname’ De Marke valt slecht in Wageningen

tekst:
Albert Sikkema

De Achterhoekse actie ‘De Marke in boerenhanden’ valt slecht in Wageningen. WUR wil juist samen met de boeren investeren in het proefbedrijf.

©Marieke Enter

Afgelopen week stonden op proefbedrijf De Marke in het Gelderse Hengelo drie grote banners met de titel: ‘De Marke in boerenhanden’. Het proefbedrijf maakt daarmee reclame voor het initiatief van innovatiemanager Carel de Vries en melkveehouder Jan Eggink om een boerencoöperatie op te richten die de exploitatie van het melkveebedrijf en het onderzoeksbedrijf wil overnemen. Het grote programma ‘Koeien en Kansen’ van De Marke loopt volgend jaar namelijk af. De Vries en Eggink willen De Marke vervolgonderzoek regelen via hun coöperatie.

Informatieavonden
Om de haalbaarheid van hun plan te peilen, organiseren ze twee informatieavonden voor veehouders in de Achterhoek. Boeren kunnen voor 5.000 euro lid worden van de coöperatie en daarmee zeggenschap krijgen over de richting en invulling van het kringloop-landbouwonderzoek. Zo hopen De Vries en Eggink 2 miljoen euro aan startkapitaal op te halen. Daarom staan die banners er. Om de boeren te bereiken benaderden ze vakblad Boerderij, dat het plan ‘De Marke in boerenhanden’ uit de doeken doet.

We willen geen eigen proefbedrijven meer, waarin we beperkt sectoraal onderzoek doen
Martin Scholten

Overname
De ‘overname’ valt echter slecht in Wageningen. De berichtgeving in Boerderij wekt de indruk dat WUR het proefbedrijf verkoopt en zich terugtrekt uit de Achterhoek. De raad van bestuur laat evenwel weten dat De Marke niet te koop is. Integendeel, WUR wil zich juist meer verbinden met boeren en andere betrokkenen in dit living lab voor de kringlooplandbouw. ‘We willen geen eigen proefbedrijven meer waarin we beperkt sectoraal onderzoek doen’, stelde Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences Group van WUR, in april tegen Resource. 'In onze nieuwe benadering sluiten we aan bij de regio als kennispartner, om integraal naar landbouw, landschap en samenleving te kijken.’ WUR wil dus sterk betrokken blijven bij proefbedrijf De Marke als kennispartner. ‘WUR zet vol in op sterke samenwerking met partners in de Achterhoek, in gedeeld of gedelegeerd eigenaarschap’, reageerde de Animal Sciences Group op de berichtgeving in Boerderij.

We willen niet het gehele proefbedrijf overnemen, maar alleen de exploitatie en het onderzoek
Carel de Vries

Een initiatiefgroep (met naast De Vries en Eggink ook WUR-medewerkers) stelde in 2017 een businessplan op om de exploitatie van het melkveebedrijf en de onderzoeksprojecten over te nemen. Nauwe samenwerking met WUR is een uitgangspunt in dat plan. Ook het onroerend goed blijft geheel of gedeeltelijk in handen van WUR. Enkele opties voor samenwerking worden momenteel door WUR nader onderzocht. Ondertussen proberen De Vries en Eggink draagvlak onder boeren en ketenpartijen te mobiliseren via banners, publiciteit en informatieavonden.  

Consternatie

Initiatiefnemer De Vries begrijpt daarom de consternatie niet. ‘We willen niet het gehele proefbedrijf overnemen, maar alleen de exploitatie van het bedrijf en het onderzoek. WUR blijft de belangrijkste eigenaar van De Marke en onze belangrijkste onderzoekpartner. En daarmee krijgt WUR een belangrijke positie in onze coöperatie en de regio. Het belangrijkste is dat we samen weer gaan investeren in De Marke. Samen met de boeren en ketenpartners die daarmee het onderzoek gaan sturen.’ De raad van bestuur van WUR benadrukt dat het proefbedrijf gewoon een onderzoeksfaciliteit van WUR blijft.