Nieuws - 1 januari 1970

Overleg praktijkonderzoek in impasse

Overleg praktijkonderzoek in impasse

Overleg praktijkonderzoek in impasse

Het overleg tussen het ministerie van LNV en LTO Nederland over de verzelfstandiging van het praktijkonderzoek heeft vorige week geen tastbare resultaten opgeleverd. Het was een goed gesprek met directeur-generaal Chris Kalden, stelt LTO-vertegenwoordiger ir Addy Risseeuw. We snappen zijn argumenten en gaan overleggen met de besturen van de proefbedrijven, maar die hebben hun voorwaarden vorig jaar krachtig neergezet.

Verschillende besturen van proefbedrijven, met vertegenwoordigers uit het landbouwbedrijfsleven, hebben vorig jaar aangegeven dat ze nauw betrokken willen blijven bij het praktijkonderzoek en de proefbedrijven in eigendom willen houden. LNV vindt dat ze de proefbedrijven moeten overdragen aan Wageningen UR; anders stopt de subsidie

Het ministerie wil meer eenduidigheid en meer zekerheid voor de onderzoeksorganisatie. Volgens de oude afspraak zou het personeel van het praktijkonderzoek overgaan naar Wageningen UR, maar zouden de proefbedrijven voor de bloembollen en akkerbouw in handen blijven van de besturen van de proefbedrijven, terwijl die van bijvoorbeeld de boomteelt overgaan naar Wageningen UR. Het ministerie wil een uniforme afspraak voor alle sectoren hoe ze met hun personeel en gebouwen omgaan. Voorts wil LNV uniforme afspraken over de onderzoekstarieven

Op 29 juni overleggen LNV en LTO verder over de uitgangspunten van de verzelfstandiging. Dit overleg moet het vertrekpunt vormen voor een ronde langs de besturen van het praktijkonderzoek door Wageningen UR-bestuurder ir Kees van Ast en LNV-bemiddelaar Gerard van der Lely. Van Ast denkt na de vakantie aan deze ronde te beginnen. Hopelijk ligt er dan na een paar maanden een eindvoorstel voor het praktijkonderzoek, aldus Van Ast. A.S