Nieuws - 6 december 2001

Overheidstakenin aparte instituten

Overheidstakenin aparte instituten

De wettelijke en dienstverlenende taken (WDT) van de diverse onderdelen van Wageningen UR worden per 1 januari 2002 zelfstandig. Het Rikilt en de WDT-units van ID-Lelystad, LEI, Alterra en RIVO vallen organisatorisch rechtstreeks onder de Stichting DLO en leggen verantwoording af aan de raad van bestuur via WDT-co?rdinator dr Dick van Zaane. Het worden aparte instituten. Ze blijven vallen onder de kenniseenheid waar ze nu ook al onder vallen.

Al langer wordt er gesproken over ontvlechting van de overheidstaken en het uitvoerende onderzoek. Onafhankelijke beoordeling van bijvoorbeeld vaccins heeft de schijn tegen als het instituut ook zelf vaccins ontwikkelt. Met de verzelfstandiging is de scheiding een feit. De WDT-unit van ID-Lelystad krijgt waarschijnlijk de naam Centraal Instituut voor Dierziekte Controle (CIDC). Dit is nog niet zeker omdat de minister er nog zijn goedkeuring aan moet geven. | L.N.