Nieuws - 1 januari 1970

Overhead

,,Iedereen wil natuurlijk een minimale overhead, maar onderzoekers moeten zich ook realiseren dat goede ondersteuning veel waard is’’, zegt prof. Martin Kropff, algemeen directeur van Plant Sciences Group. De samenvoeging van de stafafdelingen van PPO, Plant Research International en het departement

Plantenwetenschappen heeft volgens hem de kwaliteit van de dienstverlening beslist op een hoger peil gebracht. Het aantal stafmedewerkers is bovendien in het afgelopen jaar met zo’n vijftien procent afgenomen. Toch blijkt het gevoel op de werkvloer dat de overhead gestegen is hardnekkig. ,,Bij de afrekening voor 2003 bleek echter dat onze overhead sterk afgenomen was. Een meevaller waar de managers blij mee waren.’’
Hoeveel de centrale overhead - bij het bestuurscentrum - gedaald is, kan Kropff niet zo een, twee, drie inschatten. De raad van bestuur zet volgens hem wel sterk in op een efficiencyslag. ,,Het zou goed zijn als het hele traject van ondersteuning bij decentrale en centrale eenheden transparant zou zijn. Als je kunt laten zien welke diensten je levert, kun je een deel van de zorgen wegnemen.’’ G.v.M.