Nieuws - 1 januari 1970

Overhead slokt bijna helft inkomsten op

Van elke euro die DLO verdient, gaat tussen de 52 en 58 cent naar onderzoekers. De rest gaat op aan andere kosten. Grootste slokop is de stafafdeling van de kenniseenheid, waar 22 procent van de inkomsten naartoe gaat.

Het bestuurscentrum kost ongeveer 4 cent van elke verdiende euro. Dat blijkt uit een kostprijsanalyse die is opgesteld door de afdeling Financiën van het bestuurscentrum.
Financiën baseerde de cijfers op de boekhouding van Alterra over het jaar 2003. De grote overhead is een veelgehoorde klacht. Onderzoekers klagen al lang dat ze veel te hoge tarieven moeten rekenen, omdat de overhead van Wageningen UR zo groot is. Maar hoe groot die overhead nou precies is, blijft een mistige zaak. Wie tel je mee? De directie is duidelijk overhead. De boekhouders van financiën idem. Maar een projectleider? Of de secretaresse van de afdeling?
De afdeling Financiën wil de berekening niet voor alle instituten vrijgeven, maar een nota over de Bsik-subsidies licht een tip van de sluier op. Volgens die nota is er bij Alterra een overheadopslag van 89 procent. Om quitte te draaien moet bovenop de loonkosten van de onderzoeker dus 89 procent opslag in rekening worden gebracht bij klanten. Bij ATO is dat 91 procent. Plant is de kenniseenheid met de kleinste opslag, 72 procent. 72 procent is ook de norm die de concernraad heeft vastgesteld als acceptabel niveau van de kosten. / KV