Nieuws - 1 januari 1970

Overhead bij DLO daalt nauwelijks

De overhead bij de instituten zal door de bezuinigingsoperatie Focus 2006 dalen van 20,9 naar 19,5 procent. Het aantal banen op de beleidsafdelingen zal, als de plannen doorgaan, flink afnemen, maar omdat ook de onderzoeksafdelingen krimpen, neemt het percentage overheadkosten nauwelijks af. Dat blijkt uit berekeningen van de afdeling Financiën en concerncontrol.

Bij de universiteit zal het percentage overhead naar verwachting wel flink afnemen, van 30,2 nu naar 24,7 in 2007. De winst die dat oplevert moet extra investeringen in onderwijs en onderzoek mogelijk maken. Bij de instituten hoopte de raad van bestuur de tarieven te kunnen verlagen om zodoende meer opdrachten binnen te halen.
De raad van bestuur is volgens woordvoerder Simon Vink 'Wel en niet tevreden' over de verwachte resultaten van de bezuinigingsoperatie. 'De raad van bestuur is blij dat de doelstelling om 25 procent te bezuinigen op een haar na gehaald gaat worden. Dat was in het verleden wel eens anders. Aan de andere kant hadden we gehoopt dat we bij de instituten de tarieven zouden kunnen verlagen. Dat doel wordt nu slechts ten dele bereikt.' De raad van bestuur wil daarom de komende jaren de omvang van de overhead bij de instituten kritisch blijven volgen, maar wil op korte termijn geen ingrijpende nieuwe reorganisatieplannen opstellen.
De ondernemingsraad is volgens voorzitter dr Gerrit Bruin niet tevreden over de resultaten. 'Dit valt ons niet mee.' De ondernemingsraad beraadt zich nog op een formele reactie. 'Wij zullen waarschijnlijk vragen om extra garanties dat de overhead in de komende jaren de aandacht van het bestuur zal houden.' / KV