Nieuws - 1 januari 1970

Overeenkomst met Brazilië

De komende vijf jaar zullen jaarlijks vijftien Braziliaanse onderzoekers naar Wageningen komen om hier als promovendus of postdoc te beginnen. Rector prof. Bert Speelman tekende daartoe afgelopen week in Brazilië een overeenkomst.

De overeenkomst werd gesloten met Capes, de organisatie van het Braziliaanse ministerie van onderwijs die zich bezighoudt met de opleiding van academisch personeel. Deze organisatie zal samen met de universiteiten in Brazilië jaarlijks tien promovendi en vijf postdocs selecteren. Zij krijgen een beurs waarmee ze in Wageningen aan de slag kunnen. Naast de onderzoekers komen er mogelijk ook enkele Braziliaanse hoogleraren naar Wageningen voor een sabbatical.
Speelman is blij met de overeenkomst: ‘We hebben nu al zo’n veertig Braziliaanse onderzoekers gehad hier in Wageningen. En onze ervaringen zijn goed. Brazilië is een economie die snel groeit en leidend wil worden op een aantal gebieden, waaronder biobrandstoffen.'
De Brazilianen zullen op verschillende terreinen onderzoek gaan verrichten, waaronder visteelt, plantenteelt en bodemkunde. Voor de promovendi zal een zogeheten sandwich-constructie worden gehanteerd. Zij zullen alleen het eerste en het laatste half jaar van hun promotietraject in Wageningen doorbrengen. Het eigenlijke onderzoek zal in Brazilië plaatshebben. De postdocs blijven wel gedurende hun hele aanstelling in Wageningen.
Afgelopen week zijn ook afspraken gemaakt over samenwerking tussen de Wageningse onderzoeksinstellingen en het Braziliaanse landbouwonderzoeksinstituut Embrapa. Dit instituut is het grootste van Brazilië op het gebied van landbouw en daarmee ook een concurrent voor WUR op de internationale markt. De samenwerking zal zich vooral richten op onderzoek naar nieuwe gewassen en raffinagetechnieken voor biobrandstoffen en duurzame ontwikkeling van het Amazonegebied. De eerste promovendus zal binnenkort al in Wageningen beginnen.
Speelman hoopt vergelijkbare overeenkomsten met Argentinië en Mexico te kunnen sluiten.
/ JH