Nieuws - 14 december 2006

Overal schoon water, zonder stroom of chemicaliën

De Verenigde Naties willen dat minstens de helft van de wereldbevolking in 2015 toegang heeft tot schoon drinkwater. Een vinding van milieudocent Leo Groendijk zou een rol kunnen spelen bij de verwezenlijking van dat streven. Zijn Mobile Water Maker zorgt op elke willekeurige plek voor veilig water, zonder stroom of chemische toevoegingen. Een fietspomp volstaat.

198_nieuws.jpg
Kan je iets bedenken om de drinkwatervoorziening voor onze vrijwilligers in den vreemde veilig te stellen? Met die vraag benaderde hulporganisatie World Servants de docent Afvalwatertechniek van hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden. Het portable apparaat van Amerikaanse makelij dat de organisatie tot dan toe gebruikte, produceerde naast drinkwater vooral een dure berg vervuilde filters.
‘Ik had wel een idee en ben in de privésfeer een beetje gaan knutselen’, vertelt Groendijk. Voor de uitwerking zocht hij contact met Hans de Vries van Aquario, het waterketenbedrijf van waterleverancier Vitens en Wetterskip Fryslân. ‘Wij wilden een systeem zonder chemie of afvalstoffen. Een apparaat dat geen elektra of pompen nodig heeft en waar een leek simpel aan de buitenkant kan aflezen hoe het werkt.’
Het principe van de watermaker berust op membraamfiltratie gekoppeld aan desinfectie. Het water dat voor handen is wordt opgehangen in een zak boven het apparaat en stroomt door de zwaartekracht in de membraam. De vuile deeltjes blijven achter in de holle rieten van de membraam. Vervolgens krijgt het water een desinfecterende nabehandeling waarvoor een klein zonnepaneel de energie opwekt. Afhankelijk van de waterkwaliteit produceert het apparaat vijftig tot zestig liter drinkwater per uur.
‘Normaliter spoel je de achtergebleven vuildeeltjes in de membraam onder druk weg. Zonder pomp of stroom moesten we wat anders bedenken. Met een eenvoudige fietspomp pompen we lucht in een drukvat dat vervolgens met pulsen de binnenwanden schoonblaast.’
Hoe groot de invloed van de Mobile Water Maker zal zijn, is nog moeilijk te overzien, zeggen Groendijk en De Vries. In maart brengt Aquario de eerste serie – prijs: circa tweeduizend euro - op de markt voor hulporganisaties, maar er liggen meer toepassingen in het verschiet: dorpen die met microkredieten hun eigen watermaker aanschaffen, of de inzet bij rampen. ‘Denk aan de tsunami of de overstroming van New Orleans.’