Nieuws - 15 oktober 2012

Overal ESBL

De voor antibiotica resistente ESBL-bacteriën komen steeds meer voor in de voedselketen en onder de bevolking. De dier- en mensgerelateerde ESBL’s overlappen gedeeltelijk.

esbl-bacterie-kip-symptomen-besmetting-behandeling-mens.jpg
Dat meldden het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde afgelopen week tijdens een congres.

De ESBL-bacteriën, die resistent zijn tegen belangrijke antibiotica als penicilline, komen inmiddels op alle Nederlandse vleeskuikenbedrijven voor, melden de twee onderzoeksinstituten. Verder komen de bacteriën voor bij 40 procent van de varkensbedrijven en ruim de helft van de vleeskalverbedrijven. De aanwezigheid van ESBL's bij koeien wisselt sterk.
Ook de veehouders hebben de resistente darmbacteriën veelvuldig onder de leden, maar een direct verband tussen mens en dier is niet vast te stellen. Zo draagt een derde deel van de pluimveehouders ESBL's bij zich, maar slechts 20 procent daarvan komt ook voor bij de kippen op hun bedrijf. Verder zijn 40 procent van de varkenshouders besmet met de bacterie, maar in de helft van de gevallen was dat op andere bedrijven dan waar de bacteriën bij de varkens voorkwamen. De verspreiding van de resistente bacteriën heeft een grillig verloop, aldus de onderzoekers. Steeds draagt een deel van de veehouders ESBL's bij zich die genetisch overeen komen met de bacteriën bij hun dieren.
Huisdieren als honden hebben inmiddels ook ESBL-bacteriën in hun darmen en ze komen ook al op groenten en in het milieu voor. Verder komen de bacteriën niet alleen meer voor bij ziekenhuispatiënten, maar ook bij gezonde mensen. ‘Omdat mensen blootgesteld zijn aan veel verschillende potentiële ESBL-bronnen, zoals voedsel, het milieu, gezelschapsdieren en de mens zelf, is de bijdrage vanuit verschillende bronnen nog niet in te schatten', concluderen de veterinair onderzoekers. Dat maakt het lastig om een plan van aanpak te maken om de verspreiding van de ESBL's tegen te gaan. Vanwege de ernst van de problematiek is dringend meer onderzoek gewenst, vinden het CVI en de Universiteit Utrecht.