Nieuws - 1 januari 1970

Oud-bestuurder Theo Vos overleden

Oud-bestuurder Theo Vos overleden

Oud-bestuurder Theo Vos overleden


Op 1 februari is in Utrecht de oud-voorzitter van het college van bestuur
van Wageningen Universiteit dr Theo Vos overleden. Vos stond als voorzitter
van de toenmalige Landbouwuniversiteit aan de wieg van Wageningen
Universiteit en Researchcentrum. Hij leidde de universiteit van 1989 tot
1997.
Vos studeerde in 1963 af als Veeteeltkundig ingenieur. Na zijn promotie
werkte hij onder andere voor het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
Schoonoord, dat inmiddels is opgegaan in ID-Lelystad. Na een carrière als
topambtenaar bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij werd
hij voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouwproducten voordat hij in
1989 terugkeerde naar Wageningen als voorzitter van het college van bestuur
van de Landbouwuniveristeit. Onder leiding van Vos voerde de universiteit
verkennende gesprekken met de stichting DLO over een mogelijke fusie.
Uiteindelijk leidde dat in 1998 tot de vorming van Kenniscentrum
Wageningen, het huidige Wageningen UR. Vos zelf maakte na de fusie plaats
voor dr Cees Veerman. Vos is 68 jaar geworden. |
K.V.