Nieuws - 22 november 2001

Oud-studenten ontvangen scriptieprijs

Oud-studenten ontvangen scriptieprijs

Vier oud-studenten van Wageningen Universiteit hebben elk een judicium, een oorkonde en een geldprijs van 1500 gulden gewonnen. Woensdag 21 november ontvingen zij de C.T. de Wit Scriptieprijs.

De winnaars zijn gekozen uit twaalf scripties. Studenten konden echter niet zelf meedingen naar een prijs, want de scripties werden door de leerstoelgroepen aangemeld. Naast de technisch-wetenschappelijke kwaliteit van de scriptie lette de jury op de compositie en vormgeving en ook op de toepasbaarheid in de praktijk.

Ir Ries Kluskens onderzocht welke rol ict en gis kunnen spelen om participatie in het planningsproces te ondersteunen. Hij ontwikkelde onder andere een website over gis met verschillende mogelijkheden om burgers te betrekken bij de ruimtelijke planning.

Centraal in de scriptie van ir Elsje Oosterkamp staat de vraag of landen marktmacht kunnen uitoefenen, wanneer ze een significant aandeel hebben op de wereldmarkt van een bepaald goed en als land op die markt opereren. Dit thema is door de auteur als eerste onderzocht voor de wereldmarkt van volle melkpoeder.

Ir Karin Winkler schreef een verslag van een eigen experimenteel onderzoek over twee roofinsecten die ingezet kunnen worden bij de bestrijding van de Coloradokever. Dit type onderzoek is van groot belang, omdat het bijdraagt aan het ontwerpen van duurzame methoden van gewasbescherming.

Ir Hester van der Woude keek naar de detectie en de karakterisering van een van de enzymen die betrokken zijn bij de biosynthese van artemisinine. Dit is een veelbelovend antimalariamiddel dat gemaakt wordt door de subtropische plant Artemisia annua. Haar onderzoek is volgens de jury een wezenlijke stap in de productie van artemisinine als geneesmiddel tegen malaria.

De winnende scripties dateren uit het jaar 2000 en zijn alle met het cijfer negen beoordeeld. | M.Hk