Nieuws - 18 maart 2010

Oud idee wordt werkelijkheid

De Raad van Bestuur wil de instellingenfusie van het Van Hall Instituut en de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein dit jaar afronden.

In 2003 werden de hogescholen al bestuurlijk gefuseerd, maar de medezeggenschapsraad hield in 2008 een volledige instellingsfusie tegen. Op verzoek van het ministerie van LNV wordt nu haast gemaakt met de fusie.