Nieuws - 7 januari 1999

Oud-cursisten zijn onze ambassadeurs

Oud-cursisten zijn onze ambassadeurs

Oud-cursisten zijn onze ambassadeurs
Watermanagement van ILRI ligt goed in de markt

Het International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI) heeft in ontwikkelingslanden tientallen organisaties helpen oprichten en kreeg onlangs een omvangrijke opdracht van de Pakistaanse overheid


In een zaaltje van het Internationaal Agrarisch Centrum werken buitenlandse cursisten uit alle delen van de wereld aan case studies op het gebied van watermanagement. De deelnemers van de drie maanden durende ILRI-cursus leren in Wageningen onder andere drainageproblemen analyseren en oplossen. Tijdens de cursus, die al 37 jaar wordt gegeven, ontstaan opmerkelijke contacten. Cursisten uit India en Pakistan werken samen aan een case en een Ghanees hoort van een Pakistaan dat irrigatie niet alle landbouwproblemen oplost, maar op lange termijn nieuwe problemen schept, zoals verzilting van de bodem

De cursisten leren eigenlijk spelen met het waterniveau, vertelt ILRI-directeur ir Mathieu Pinkers. Je wilt het water vasthouden op een bepaald niveau. Dat kan alleen als er een kraan is en een afvoer. Bij veel irrigatieprojecten speelt bijvoorbeeld na een aantal jaren het probleem dat het waterniveau stijgt, in vaktermen waterlogging genoemd. Dit veroorzaakt verzilting van de bodem, doordat het water verdampt en zouten achterblijven. Zo ontdekten we dat we toch zuiniger moeten zijn met water.

Wageningen is nog steeds leidinggevend op het gebied van waterbeheer. Het bijzondere is dat we ook goed zijn in moeilijke bodems als veen en katteklei, de zogenaamde acid sulphate soils, vervolgt Pinkers. Ook de kennis die Nederland heeft opgedaan bij het opzetten van waterschappen is steeds meer gewild. In India bijvoorbeeld hebben veel boeren niet meer dan een kwart hectare grond. Dat betekent dat je op honderd hectare al snel vierhonderd boeren hebt. Internationale organisaties praten echter nog vaak over het organiseren van boeren in een regio van tienduizenden hectaren. Dat kan dus helemaal niet. Daar moet je heel klein beginnen. Dat is in het verleden in Nederland ook gebeurd; iedere polder had zijn eigen waterschap.

Trainingsmodules

Het ILRI heeft een staf van 35 mensen die onderzoek doen, onderwijs geven en advieswerk doen. Daarnaast schakelt het instituut vaak deskundigen van andere instituten in, zoals de LUW, het Staring Centrum en de Delftse universiteit. De variƫteit aan kennis in Wageningen is echt enorm, zegt Pinkers

Het instituut heeft de afgelopen jaren in veel landen organisaties op het gebied van waterbeheer helpen oprichten. Ook wordt het vaak ingeschakeld om bestaande organisaties slagvaardiger te maken. Het gaat dan om langdurige contacten waarbij het ILRI vijf tot tien jaar samenwerkt met een instituut. De contacten worden vaak gelegd door de inmiddels meer dan duizend oud-cursisten. Pinkers: Dat zijn onze ambassadeurs.

De filosofie is dat de partnerorganisaties zoveel mogelijk zelf doen. Ir Fons Jaspers, verantwoordelijk voor de cursussen: In Guatemala hebben we een universiteit trainingsmodules helpen opzetten. Die heeft nu een eigen boek gemaakt over watermanagement. Na vier jaar neemt onze bijdrage aan de cursus af. Meestal is er nog wel een nazorgprogramma en worden we nog ingeschakeld als er problemen zijn. Ook proberen we onze partners te doordringen van het belang van sociale en economische aspecten van irrigatie en aandacht voor het milieu.

Wereldbank

Het ILRI krijgt de helft van zijn budget rechtstreeks van de Nederlandse overheid; de rest moet het zelf verdienen. Dat gaat het instituut goed af. Zo heeft het onlangs een miljoenenopdracht gekregen van de Pakistaanse overheid. Pakistan is een omvangrijk programma begonnen om het probleem van waterlogging aan te pakken. Het land heeft van de Wereldbank een lening gekregen van 780 miljoen dollar. Het programma wordt uitgevoerd door tien instellingen, waaronder het International Waterlogging and Salinity Research Institute, dat het ILRI heeft helpen opbouwen

De Wereldbank geeft meestal alleen leningen voor bruggen en wegen. Het unieke van deze lening is dat oon procent ervan is bedoeld voor toegepast onderzoek. Dat onderzoek gaan wij coƶrdineren, vertelt programmamedewerker ir Jacob Vos

Doel van het project is dat het waterbeheer van de nationale instanties wordt overgedragen aan provincies en regionale instellingen. Het was een van de voorwaarden van de Wereldbank om de lening te geven

Het ILRI voert de komende zes jaar zo'n dertig Wageningse missies uit voor het Pakistaanse project. Het instituut is ook betrokken bij andere projecten in Pakistan. Behalve met boeren praat het instituut met voorlichters, onderzoeksinstituten en het verantwoordelijke ministerie. Vos: We zijn echt op alle niveaus betrokken. Daardoor kun je effectief bezig zijn. L.K