Nieuws - 10 mei 2007

Oud-Larensteiners winnen prijs met hun ‘ommetje’

‘Larenstein werpt zijn vruchten af’, zegt Maaike Breure enthousiast. Samen met Geeke van Doornen heeft ze de landelijke Ommetjesprijsvraag gewonnen van Landschapsbeheer Nederland. De twee oud-studenten van Van Hall Larenstein in Velp bedachten het Ommetje Poelpolder, in de buurt van Lisse. Met het prijzengeld – dertigduizend euro – kunnen ze nu hun wandeling realiseren.

‘Juist de eenvoud van ons ontwerp sprak de jury aan. Eigenlijk hebben we alleen iets wat er al is vormgegeven’, vertelt Breure. Zij heeft, net als Van Doornen, de deeltijdopleiding Tuin- en landschapsinrichting in Velp gevolgd en studeerde af in 2005. Inmiddels heeft ze een eigen ontwerpbureau voor tuin, landschap en openbaar gebied. Van Doornen, ook werkzaam als zelfstandig ontwerper, nam contact met Breure op toen ze op internet de prijsvraag van Landschapsbeheer tegenkwam.
Het idee voor de wandeling was snel geboren. Breure maakt ’s ochtends altijd een wandeling vanuit een woonwijk in het Zuid-Hollandse Lisse naar de polderdijk. ‘Ik zag dan altijd dat poldertje liggen achter een hek en was nieuwsgierig. Ik wilde dat hek over.’
Breure en Van Doornen gingen aan de slag met historisch materiaal en topografische kaarten en plaatsten hun wandeling in een cultuurhistorische context. ‘Het is een oud poldertje uit 1624 en het contrast is groot met het omringende gebied waar de bollencultuur na 1850 een grote vlucht nam’, licht Breure toe. ‘Daarnaast wordt in ons ommetje de landschappelijke waarde beschreven. De Poelpolder is een open weidegebied waar bijvoorbeeld grutto’s, scholeksters en ganzen zitten.’
De techniek waarmee ze de wandeling hebben samengesteld, hebben ze op Larenstein opgedaan, vertelt Breure. ‘Het inventariseren en analyseren van een landschap, er een visie op geven en dat alles uitwerken, dat werkt. Met die benadering leer je alles in een groter geheel te plaatsen en te vertalen.’
Behalve het oorspronkelijke ommetje van ongeveer een uur bedachten de oud-studenten een langere wandeling van drie uur langs de dijken. Ook hebben ze de route aan laten sluiten op een plan voor een landelijk netwerk van de VVV met kano-, wandel-, en fietsroutes.
Het Ommetje Poelpolder toont ‘op schitterende wijze hoe je in een verstedelijkte omgeving met vrij eenvoudige ingrepen een ommetje kan realiseren’, aldus het juryrapport.