Nieuws - 5 juli 2007

Otterpoep

‘Strijd over otterkeutels’, kopte de Telegraaf afgelopen maandag. Stichting Otterstation Nederland raapt uitwerpselen om onderzoek te doen naar de uitgezette otters in de Weerribben. Daarmee zijn ze volgens Staatsbosbeheer in overtreding, omdat Alterra hier opdracht toe heeft gekregen. Volgens het otterstation staat echter nergens dat ‘het rapen van poepjes niet mag’.

230_opinie_0.jpg
De poepstrijd begon met een persbericht van het otterstation over twee doodgereden otters, vertelt Hugh Jansman, otterexpert van Altera. ‘Het ANP las daarin dat het otterstation keutels verzamelt en vond dit vreemd omdat wij dat ook doen. Ze belden mij en Staatsbosbeheer en nu staat het in de kranten als illegaal.’ Dat is het volgens Jansman echter niet. Iedereen mag keutels rapen, zolang ze daarvoor maar niet uit de boot komen. Alleen Alterra heeft toestemming om het land te betreden.
Waar maken we ons druk om, vragen de lezers van de Telegraaf zich ondertussen af. ‘Poepflauw’ worden ze van deze ‘strontvervelende’ kwestie. Jansman zucht mee. ‘Het is blijkbaar weer komkommertijd. Vorig jaar kwam de media met een uitspraak van mij over een otter met jetlag. Nu over illegale otterkeutels.’
Wel is het ‘onwenselijk’ als het otterstation uitwerpselen van de otters verzamelt, zegt Jansman. ‘Met het DNA van de otteruitwerpselen houden we bij welke jongen van welke ouders zijn en waar ze zich op het terrein bevinden. Het otterstation haalt mogelijk belangrijke informatie voor onze neus weg.’
De mediaberichten zijn echter overdreven. ‘Laten we het liever hebben over waar het echt om gaat. Het gaat zo goed met de otters dat ze zich gaan verspreiden. Daarbij komen ze wegen en woonwijken tegen. Er staan al jaren tunnels en rasters gepland, maar door de bureaucratie komen die er maar niet. De twee doodgereden otters waren onnodig.’