Nieuws - 23 maart 2012

Otter gebaat bij vers bloed

De otter in ons land is een succesverhaal. Maar het gevaar van inteelt loert om de hoek.

otter.jpg
Dat zegt otterdeskundige Dennis Lammertsma van Alterra. Hij reageert daarmee op de noodkreet per brief van Stichting Das&Boom en het Otterstation aan staatssecretaris Henk Bleker. Volgens beide stichtingen sterft de otter opnieuw uit als geen passende maatregelen worden genomen. Lammertsma nuanceert die alarmerende boodschap.
Depressie
Volgens Lammertsma groeit het aantal otters en hun verspreidingsgebied in ons land nog steeds. Daarentegen schuilt een mogelijke bedreiging  in de gevolgen van inteelt. 'Inteelt is een proces waarbij de genetische variatie vermindert. Dat hoeft op zich niet erg te zijn. Het gevaar is een zogeheten inteelt-depressie. Dat wil zeggen: de negatieve effecten van inteelt zorgen voor sterfte en verminderde voortplanting. Maar op dit moment heb ik niet de indicatie dat dit een groot probleem is.'
Vers bloed
Inteelt is op zich eenvoudig te 'verhelpen' door vers bloed in te brengen. Het makkelijkst is dat door nieuwe en genetisch niet verwante dieren uit te zetten. Das&Boom wil dat Bleker onmiddellijk werk maakt van die bijplaatsing. Zij verwijst daarbij naar de (internationale) plicht die ons land heeft om de otter en zijn leefgebied te beschermen. Das&Boom wil daarnaast dat de wetenschappelijke monitoring van de otters weer wordt hervat.
Poepanalyse
Alterra bracht tot de winter van 2010 de ontwikkeling van de otterstand in kaart. Dat gebeurde door genetische analyse van verzamelde otterpoep. Toen draaide EL&I de geldkraan dicht. Door inteelt is volgens Lammertsma overigens een volledige ouderschapsanalyse op dit moment niet meer mogelijk. De dieren lijken daarvoor genetisch te veel op elkaar. 'De resolutie om verwantschappen te onderscheiden is te klein geworden. Maar we kunnen wel zien hoeveel dieren er zijn en hoe groot de inteelt is.'
Lammertsma zou de monitoring graag hervatten. Voor het uitzetten van nieuwe dieren is dat volgens hem zelfs een voorwaarde. 'Je kunt geen dieren uitzetten in een gebied waar al otters zijn. Die krijgen meestal geen poot aan de grond. Dus je moet wel eerst monitoren voordat je otters uitzet.'