Nieuws - 7 september 2010

Osiris wéér de grootste

Studentenvereniging Ceres heeft dit jaar de grootste ledenaanwas van Wageningen. Maar de 159 nieuwelingen zijn te weinig om het Leeuwardse Osiris van de troon te stoten.

Osiris, de aan Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden gelieerde studentenvereniging, haalde 170 nieuwe leden binnen. Vijf minder dan vorig jaar, maar genoeg om nummer één te blijven. Verrassend is die positionering niet. Osiris heeft een monopoliepositie bij deze VHL-locatie en is al jaren de grootste van alle studentenverenigingen bij Wageningen UR.
Dikke plus
In Wageningen is de strijd spannender. Na Ceres (+2 tegenover vorig jaar) verwelkomen KSV Franciscus 154 (-6) en SSR-W 144 (+26) nieuwe leden. Ook de regionale studentenverenigingen laten een dikke plus zien. Gezamenlijk lopen de aantallen nieuwe leden gelijk op met de groei van de universiteit.
In Velp weten de studentenverenigingen niet van de groei van hun hogeschool te profiteren. Met 30 voor Arbori en ongeveer 27 voor Quercus liggen hun aantallen gelijk aan het vorige collegejaar. ‘Maar je moet eigenlijk begin oktober terugbellen', vertelt Quercus-secretaris Evelien Vervoort onmiddellijk.‘Wij zijn nog altijd aan het werven.'
Nji-Sri
Zowat alle verenigingen zijn tevreden met hun aanmeldingscijfers. Alleen Nji-Sri Wageningen had op meer gehoopt: na een opleving in 2009 (30 nieuwelingen) kreeg de vereniging dit jaar slechts 22 aanmeldingen. Nji-Sri twijfelt nog of deze aantallen voldoende zijn om op termijn in haar sociëteit te blijven. ‘Gelukkig zijn onze nieuwe leden wel mensen die echt blijven, dus we zijn toch wel een beetje tevreden', nuanceert president Rixt Gielstra vlug.
De komende tijd probeert de vereniging haar serieuze activiteiten extra te promoten. ‘Samen met Agrojobs organiseren we workshops en met onze 6.100 reünisten die overal op de wereld werken, geven we onze leden een prima netwerk. Ons doel van veertig nieuwe leden moet daarmee eigenlijk wel te behalen zijn.'