Nieuws - 15 april 2011

Orion: nog 329 palen te gaan

De 'eerste paal' van Orion op de campus kreeg vrijdagmiddag muzikale begeleiding van orkest de Sound of Science. Een onbedoeld grapje. Nog 329 palen te gaan.

eerstepaalorion.jpg
De eer om die eerste paal te slaan, ging naar de beide VWO-5-scholieren Ties Kuijpers en Laura Jaldres van het Pantarijn in Wageningen. Een symbolische actie. 'Orion bouwen we immers voor de studenten van morgen', licht RvB-lid Tijs Breukink uit. Ties noch Laura hebben overigens plannen om in Wageningen te studeren, zeggen ze desgevraagd.
Knullig
Het tekent de knulligheid van de gebeurtenis, die de start van de bouw van Orion is. Scholieren die niets met het Orion hebben, vuurwerk dat met een sisser afloopt en een augmented-reality presentatie van het gebouw die niet uit de verf komt. Het plaatsen van de 'Paal van Bernhard' elders in de stad trok dezer dagen bovendien aanzienlijk meer bekijks.
Groots
Toch is met de eerste paal een voor de campus groot en groots project van start gegaan. Orion torent straks met zijn 41 meter net iets boven de beide buren Forum en Atlas uit. Het onderwijsgebouw krijgt de grootste (700 zitplaatsen) collegezaal van de campus en biedt ruimte aan 2600 studenten. Ter vergelijking: in Forum kunnen er 3400. Eind volgend jaar moet de bouw van 40 miljoen klaar zijn.
Bodemgesteldheid
Maar eerst dus beginnen bij die bodem. Bouwer Heijmans (what's in a name) heit de komende tijd nog 329 betonnen palen de zandige grond in. De palen zijn tussen de zeven en elf meter lang. De heiploeg schat er 15-20 per dag te kunnen doen. Afhankelijk van de gesteldheid van de bodem, legt de voorman uit.
Ingewikkeld
Heien is een ingewikkelder werkje dan op het eerste gezicht lijkt. Het aantal slagen dat nodig is per paal zegt iets over de draagkracht van de bodem. Dat aantal wordt dus nauwkeurig geteld. Al naar gelang de benodigde draagkracht wordt een paal dieper de grond in geslagen. Tot wel een paar meter onder het maaiveld. En dat duurt dus langer. Het heien zal naar schatting drie tot vier weken duren.