Nieuws - 1 januari 1970

Oranjebal

Oranjebal

Oranjebal


,,Van oorsprong hebben de Wageningse burgers niet zoveel met het
Oranjehuis. Daar proberen wij verandering in aan te brengen, want wij
hangen de monarchie zeker aan’’, aldus Maarten Lubberts, ‘rookoloog’ van
dispuut Toebacksuygers van studentenvereniging SSR-W. Voordat het Oranjebal
op historische en inmiddels gevierde wijze door het dispuut geopend wordt,
is er een receptie. Op een groot scherm wordt de voetbalwedstrijd Nederland-
Portugal geprojecteerd. Als de eerste klanken van het Wilhelmus hoorbaar
worden, dromt iedereen in een eerbiedige rij voor het doek. Ze
overschreeuwen uit volle borst het elftal.
Hoofdorganisator van het Oranjebal is aspirant-Toebacksuygher Maarten van
Strien, net als iedereen van dit dispuut netjes in het pak met een oranje
das. Fier staat hij met wat dispuutgenoten op de bank op de houten vlonder.
Daar meldt zich weer een ander dispuut. De zes mannen rechten hun rug.
,,Want, bovenal is deze receptie om de andere disputen hun nederigheid te
laten tonen’’, fluistert Caesare Rietberg. Het eerste dispuut leverde - hoe
kan het ook anders - een pizza Margharita met een schroefje erbij. Andere
disputen tonen waardering met ondermeer een blikje Smac of een glaasje
Brandewijn. Maarten draait zich om en met een vies gezicht slikt hij het
goedje door. ,,Bah, wat is dat smerig spul.’’ Als een dispuut zich meldt
met voornamelijk dames, staan plots niet alleen de zes uitverkoren
Toebacksuyghers in de rij. Alle mannen sluiten zich aan voor een zoen.
Oranjebal is bovenal een dag van verbroedering. ‘Maja!’ buldert iedereen in
koor.
Wat betekent dat ‘Maja’ eigenlijk? ,,Maja is eigenlijk niet uit te leggen,
je moet het ervaren. In principe godin van de vruchtbaarheid en de tabak.
Voor buitenstaanders de ideale vrouw. Tja, en aangezien wij een gemengd
dispuut zijn zonder vrouwen, hebben wij het graag over ze.Onze Hare
Majesteit en Maxima zijn de veraardsing van Maja. ‘Grote Rookwolk’ Jimmy
knikt instemmend. Hij leidt de rookavonden. ,,We kunnen wel in het
‘rondledige’ gaan praten, maar daar schieten we niets mee op. We moeten het
over verheven, banale onderwerpen hebben zoals wetenschap, politiek en
seks. Caesare: ,,Op een rookavond kun je alles vertellen, al je problemen.
Er is veiligheid en geborgenheid. Als mannen, vrienden onder elkaar.’’
Rond tienen daalt iedereen voor de ceremonie af naar de kelder.Daar staat
Maarten naast een houten klaptafeltje met een blad vol kleine glaasjes
oranjebitter. Iedereen schaart zich er eerbiedig in een kring omheen en
zingt met geheven hoofd enige liederen.
Daarna begint het bal. Een band uit Baarn introduceert zich. Ze vertellen
dat ze nu in ‘Boerengat’ spelen. De muzikanten scanderen: ,,Boeren, boeren,
jullie zijn boeren, vette boeren.’’ Niemand reageert zichtbaar onder de
Oranjebalgangers. Gelaten laten ze zich over hun heen komen. ,,Ach, dat
zijn we toch al gewend’’, verzucht Luc. Steeds meer feestgangers komen
binnen. De barcommissie heeft het er maar druk mee. De kans is inmiddels al
groot dat, wanneer je met iemand poogt te praten, diegene al zo laveloos is
en je meerdere malen bier over je heen krijgt. Het is druk op de dansvloer.
Stelletjes verkennen elkaar krampachtig. Anderen gaan helemaal los op de
muziek die de dj produceert. Mensen proberen elkaar terug te vinden op de
dansvloer.
Marloes van der Goot, studente taal en cultuurstudies in Utrecht is vorig
jaar ‘Heidi’ geweest. ,,Een zwaar toffe tijd.’’ Maar waar moest ook alweer
een Heidi aan voldoen, behalve mannen naar zich laten kijken als ze
boerkool bereidt en chaperonne zijn op Prinsjesdag? Ze wijst naar de
haringkar, er liggen nog wat uitjes op het houten blad: Haring verkopen.
Maarten weet nog een vereiste. ,,Mooi en lekker. Iedereen moet mooi en
lekker zijn.’’ Jimmy Huis, alias de Grote Rookwolk, voegt toe dat het voor
een meisje ook echt een eer is om Heidi te zijn. Kris Bevelander, het
elastiekje van haar gouden kartonnen koningskroon zit netjes onder haar
kin, schuift aan. ,,Waarom ben jij eigenlijk nog geen Heidi geweest?’’,
vraagt Maarten als hij haar kant op draait. Kris laat een paniekerig
gezicht zien en met grote sprongen huppelt ze het vertrek uit.
Een aantal oude Toebackrakkers, ook teruggekomen voor het dispuutweekend
met rondleiding op Paleis ‘t Loo, staan met een biertje aan de hand wat
over Bevrijdingsdag te keuvelen.,,Tenslotte waren de eerste Toebacksuyghers
verzetstrijders’’, mompelen ze. ,,Misschien gaat Bernhard nu eindelijk in
op onze uitnodiging om in onze tuin everzwijnen te schieten, en ze gebaren
naar de achtertuin.’’ Met glazige ogen en een koude friet in de mond staren
ze in hun plastic bekertje waar nog een klein slokje bier in zit.
Esther Tol
Foto Guy Ackermans