Nieuws - 7 januari 2014

Opvolger van Aalt bekend

tekst:
Albert Sikkema

De Raad van Toezicht van Wageningen UR heeft de opvolger van Aalt Dijkhuizen geselecteerd. Dat maakte Dijkhuizen bekend tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari in Atlas.

Dijkhuizen noemde de naam van zijn opvolger nog niet. Eerst is nog afstemming nodig met de minister van Economische Zaken. Over enkele weken wordt de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter verwacht.

In zijn laatste nieuwjaarstoespraak zag Dijkhuizen overwegend positieve ontwikkelingen voor Wageningen UR. Maar liefst 2571 nieuwe studenten kwamen afgelopen jaar in Wageningen studeren – een record. Verder was Wageningen voor het eerst mondiale koploper in de ranglijst van landbouwuniversiteiten en haalden de hoogleraren Giller, Scheffer, De Vos en Stams miljoenenprojecten binnen.

Minpunt was echter dat DLO er niet in slaagt om voldoende contractonderzoek uit de markt te halen, nu de overheidsfinanciering daalt. Van de beoogde 50 miljoen extra contractonderzoek is slechts 10 miljoen gerealiseerd. ‘Om de positie van DLO te versterken, hebben we meer ideeën en projecten nodig’, stelde Dijkhuizen. Bij de universiteit wordt de opgave om gedurende de onstuimige studentengroei niet in te teren op de onderwijskwaliteit, stelde de scheidend bestuursvoorzitter.