Nieuws - 1 januari 1970

Optimisme over regeerakkoord

Optimisme over regeerakkoord

Optimisme over regeerakkoord


Het nieuwe regeerakkoord lijkt geen tegenvallers te bevatten voor
Wageningen UR. Voor DLO lijken de bezuinigingen beperkt te blijven, de
universiteit zou wellicht kunnen profiteren van de achthonderd miljoen die
Balkenende II extra wil uittrekken voor onderwijs.

Drs Peter van der Jagt, directeur Financiën en control van Wageningen UR,
reageert voorzichtig optimistisch op de plannen van het nieuwe kabinet. Hij
rekent op een bezuiniging van ongeveer vijf miljoen euro voor DLO. Voor het
ministerie van LNV staat een nog ongedekte bezuiniging van veertig miljoen
euro geboekt. ,,In de kaderbrief die pas is verschenen heeft het ministerie
al geanticipeerd op komende bezuinigingen. Er staan twee scenario’s
beschreven. In het meest sombere zou DLO tien miljoen gekort worden. Als ik
zo eens naar dit akkoord kijk denk ik echter niet dat het zover zal komen.
Het zal waarschijnlijk bij vijf miljoen blijven. Dat is natuurlijk nog
steeds een flink bedrag, maar dat hadden we al ingecalculeerd.’’
De universiteit mag volgens van der Jagt voorzichtig rekenen op een
extraatje. ,,Als er zevenhonderd miljoen in kennis en onderwijs
geïnvesteerd wordt moet het toch gek lopen als er niet een beetje onze kant
op komt.’’
Hoeveel dat zou zijn is uit het akkoord niet op te maken. De enige concrete
kennismaatregel die in het regeerakkoord is vastgelegd, is het inruimen van
honderd miljoen euro fiscaal voordeel voor innovatie in het midden- en
kleinbedrijf. Over de besteding van de overgebleven zevenhonderd miljoen
euro moet de komende maanden meer duidelijk worden. Wel zeggen de
regeringspartijen dat zij geld willen verschuiven van de eerste naar de
tweede geldstroom. Universiteiten moeten dus wellicht een deel van hun
budget inleveren om dat via onderzoeksfinancier NWO weer terug te krijgen.
De nieuwe regering wil daarmee de concurrentie tussen onderzoekers
bevorderen.
Verder komt er een zogenaamd Innovatieplatform, dat de kenniseconomie op
het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie in een hogere
versnelling moet brengen. Behalve de betrokken ministers (van LNV, OC&W en
EZ) worden ook vertegenwoordigers uit het veld uitgenodigd voor het
overleg. Aan het roer van het platform staat premier Jan Peter Balkenende.
De regeringspartijen stellen in het akkoord ook dat excelleren in kennis
alleen kan 'door goed en toegankelijk hoger onderwijs en concentratie van
onderzoeksgebieden en -locaties, zoals biotechnologie en ict.' Het
opleidingsrendement van de bèta- en technische opleidingen wordt zonodig
gestimuleerd met 'onorthodoxe maatregelen'. Welke dat zijn, is niet in het
akkoord terug te vinden.
Belangenorganisaties VSNU, HBO-raad, ISO en LSVb hebben positief gereageerd
op het regeerakkoord. Ze zijn blij met de extra investering, maar hopen op
snel meer duidelijkheid. |
HOP/K.V.