Organisatie - 11 december 2014

Oproep Kropff over helderheid in nevenfuncties

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur heeft alle medewerkers van Wageningen UR opgeroepen hun nevenfuncties goed te vermelden op we@wur.

Aanleiding zijn de verschillende publicaties over nevenfuncties en belangenverstrengeling bij de Nederlandse universiteiten. ‘Wij zijn voor maximale transparantie en zichtbaarheid van nevenfuncties van onze medewerkers om zo iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen’, stelt rector Martin Kropff Recentelijk verscheen in De Groene Amsterdammer een groot verhaal over ondernemende professoren waarin een verband wordt gesuggereerd tussen nevenfuncties van hoogleraren, belangenverstrengeling en sturing van onderzoeksuitkomsten. Overigens werd dat verband niet aangetoond. De onderzoeksjournalisten  concludeerden dat lang niet alle hoogleraren in Nederland hun nevenfuncties doorgeven.

Daarop riep Kropff alle wetenschappers van Wageningen UR op dit te doen. Deze oproep volgt op een eerder besluit van de raad van bestuur uit 2008 om de nevenfuncties van alle Wageningse hoogleraren openbaar te maken. Volgens de Gedragscode Wetenschapsbeoefening moeten wetenschappers hun nevenfuncties publiceren op de website. HRM werkt op dit moment aan een manier om de registratie daarvan eenvoudiger te maken. De laatste weken is er veel journalistieke belangstelling voor de nevenfuncties en financiering  van universitair onderzoek. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money, de Onderzoeksredactie (die het artikel in de Groene Amsterdammer schreef), Yournalism en de Volkskrant benaderden Wageningse onderzoekers om informatie te geven over hun onderzoekfinanciers en nevenfuncties. Het staat medewerkers vrij om aan dit soort onderzoek mee te doen, stelt de raad van bestuur.