Organisatie - 1 januari 1970

Opleverdatum Forumgebouw onzeker

Het is zeer onzeker of het Forum medio 2006 klaar is. Verschillende betrokkenen gaan ervan uit dat het nieuwe onderwijsgebouw pas later wordt opgeleverd. Dat zou een verhuizing van practicumzalen en collegeruimtes in de zomer van 2006 onmogelijk maken.

Ir Jan Driesse, projectdirecteur voor de nieuwbouw, houdt zich op de vlakte over de vraag of het Forumgebouw al bij het begin van het studiejaar 2006/2007 beschikbaar is voor onderwijs. Verscheidene bronnen melden echter dat in het contract dat Wageningen UR sloot met de bouwers, niet 1 september maar 1 november 2006 als opleveringsdatum staat. Driesse wil daar niets over zeggen. 'Wij hebben afgesproken dat wij in de officiƫle communicatie zeggen dat het gebouw opgeleverd wordt in het studiejaar 2006/2007.' Hij wil niet garanderen dat dat op 1 september gebeurt. 'Dat kan niet, bij zo'n complex project kun je dat niet garanderen.' Volgens Driesse loopt de bouw nu licht achter op de planning.
Het Forum moet de thuisbasis worden van het Wageningse onderwijs. In het gebouw, dat zeven verdiepingen gaat tellen, zullen studenten het leeuwendeel van hun colleges en practica volgen. Het gebouw moet ook onderdak bieden aan het deel van hogeschool Larenstein dat nu nog in Deventer is gevestigd.
De hogeschool in Deventer gaat ervan uit dat ze op 1 september 2006 onderwijs kan verzorgen in het Forumgebouw. Robert Gips van adviesbureau ABT, dat de bouw coƶrdineert: 'Wij hebben afgesproken dat de hogeschool dan verhuist naar Wageningen.' Betekent dat dat ze vanaf die datum in het Forumgebouw kunnen? 'Dat kan ik niet zeggen, dat weten we wanneer het gebouw klaar is.'
Piet de Visser, gewezen bouwpastoor van het Forumgebouw en betrokken bij het opstellen van de bouwplanning, kan zich haast niet voorstellen dat het gebouw op 1 september 2006 klaar is. 'Dat is al een jaar duidelijk. Al bij de aanbesteding zeiden alle aannemers: dat kan nooit.' De architect van het Forumgebouw heeft volgens De Visser in een brief ook laten weten dat hij denkt dat de planning niet haalbaar is.
Als het gebouw niet voor de zomer van 2006 klaar is, zal dat waarschijnlijk moeilijkheden opleveren bij de verhuizing. Voor het verhuizen van laboratoria en computerzalen was gerekend op de zomervakantie. Verhuizen tijdens het studiejaar zou het onderwijs flink ontregelen, denkt De Visser. 'Je kunt een zaal niet in een weekendje afbreken en weer opbouwen op een andere plek. Dan kun je het beter een jaar uitstellen, als je geen opstand onder studenten en docenten wilt.'
De raad van bestuur gaat er volgens woordvoerder Simon Vink nog steeds van uit dat er op 1 september 2006 onderwijs gegeven gaat worden in het Forum. Deze zomer zal de raad van bestuur kijken of de bouw voldoende op schema ligt. / KV